maandag, 18 december 2017

Tomate crevette of garnaalkroket kan vanaf vandaag met DUURZAAM gevangen garnalen

imagesQ1KR1L9B.jpg

Tomate crevette of garnaalkroket kan vanaf vandaag met duurzaam gevangen garnalen, want de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector beschikken voortaan over het MSC-keurmerk. 

Tijdens de meest recente Landbouw- en Visserijraad, waar ook de vangstquotavoor 2018 bekend werden gemaakt, ontving de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector het MSC-duurzaamheidskeurmerk. MSC-certificatie biedt de onafhankelijke bevestiging dat het garnalenbestand gezond is, goed wordt beheerd, en dat er minimale invloed op het overige zeeleven is. De garnalenvloot uit Duitsland, Denemarken en Nederland die onder het keurmerk van MSC mag vissen omvat 440 kotters. Deze garnalenkotters uit drie landen vangen jaarlijks ongeveer 30.000 ton garnalen, ruim 95 procent van de totale garnalenvangst in de Noordzee.

De Belgische garnaalvissers maken nog geen deel uit van de groep MSC-garnaalvissers. Nochtans nemen de Belgen meer dan de helft van de totale Europese consumptie van Noordzeegarnalen voor hun rekening. De garnaalvissers stelden een wetenschappelijk onderbouwd beheerplan op over de landsgrenzen heen. Dit was een uitdaging aangezien elke Europese regelgeving ontbrak: garnalen zijn één van de weinig overgebleven soorten waarvoor nog geen Europese vangstquota bestaan.

De Nederlandse vissers reiken de Belgische garnalenvissers overigens de hand om zich aan te sluiten bij het garnalencertificaat, “op voorwaarde uiteraard dat ze een duurzame manier van vissen kunnen aantonen”. “De vissers hebben hun krachten gebundeld en alles in gang gezet om de natuurimpact van de garnalenvisserij wetenschappelijk te begrijpen en te minimaliseren, om zo het MSC-keurmerk te verkrijgen”, aldus Hans Nieuwenhuis, programmadirecteur van MSC Benelux. “Ik neem mijn pet af voor allen die zich voor dit doel hebben verenigd. Dat geldt overigens ook voor de constructieve betrokkenheid van de natuurorganisaties.” 

11:20 Gepost door aalmoezenier ter zee in Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, informatief | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

woensdag, 13 december 2017

“Europees akkoord over vangstmogelijkheden visserij in 2018”

Persbericht van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deelt mee dat er vanochtend 13/12 een Europees akkoord over de vangstmogelijkheden van de visserij in 2018 is bereikt.

Schauvliege_SNuytten.jpgElk jaar in december beslist Europa hoeveel vis de verschillende lidstaten het komende jaar mogen opvissen in de verschillende visgebieden. Het doel van de EU-commissie en minister Schauvliege bestaat erin om de visbestanden verder op een duurzaam niveau te brengen en overbevissing te voorkomen. Ook de Belgische vissers zetten zich actief in voor de verduurzaming van de Noordzee. 

De beslissingen kan worden onderbouwd door wetenschappelijke adviezen. Uit hun onderzoek blijkt dat de visserijbestanden die belangrijk zijn voor de Belgische visserij, de laatste jaren zijn geëvolueerd naar een duurzaam of bijna duurzaam peil, een trend die de vissers op zee al eerder signaleerden. Waar de bestanden het goed doen, werden de vangstmogelijkheden behouden of opgetrokken. Bij bestanden die het moeilijk hebben, werden de visserijmogelijkheden verlaagd, zodat de vissoort zich kan herstellen.

dfhert.pngDe bestanden van tong, kabeljauw, rog en pladijs in de Noordzee blijven gezond, dezelfde vangsten kunnen aangehouden worden. Het bestand voor pladijs bevindt zich de afgelopen jaren zelfs op een historisch hoog niveau.

In het Oostelijk deel van het Engels Kanaal herstelt het tongbestand, wat geleid heeft tot een stijging van het quotum met 25%. Hetzelfde geldt voor de Keltische Zee, waar 7% meer tong mag gevangen worden, en in de Golf van Gascogne met een stijging van 6%.

Voor de zeebaars en de paling stelt men het omgekeerde vast: er worden dan ook door alle lidstaten extra maatregelen genomen zodat deze bestanden zich kunnen herstellen. Er werd beslist dat de palingvangst op zee en in riviermondingen verboden wordt in de herfst, wanneer volwassen dieren ongeveer 6.000 kilometer naar de Sargassozee trekken om zich voort te planten.

 De minister pleitte bij de Europese Commissie voor meer steun aan jonge starters in de visserij, omdat de sector kampt met een tekort aan opvolging. Zij heeft ook aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen van de Brexit op onze vloot die een groot belang heeft in Britse wateren.

 Joke Schauvliege: “Het behouden van een duurzaam visbestand is belangrijk: bij een gezond bestand wordt van een vissoort niet meer opgevist dan er opnieuw aangroeit. Dankzij de inspanningen van onze vissers door selectief te vissen en door kwetsbare bestanden te beschermen, bereiken wij in de meeste gebieden dit niveau nu reeds. Bij kwetsbare bestanden blijven wij extra voorzichtig en nemen we maatregelen”.

 

15:12 Gepost door aalmoezenier ter zee | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

zondag, 03 december 2017

De Oostendse haven mogen we in mogelijkheden niet onderschatten!!!

In de haven worden twee gigantische funderingen gebouwd voor de hoogspanningsstations van een Deens offshore windpark. “Deze primeur toont dat de Oostendse haven alle faciliteiten in huis heeft om internationaal mee te spelen”, zegt havenwoordvoerster Laure Martroye.

plat.jpg

Sinds mei bepalen drie grote kranen de skyline van Oostende. Ze staan op de REBO-terminal in de haven en worden ingezet voor de constructie van twee funderingen voor transformatorstations. De stations maken deel uit van het offshore windpark Kriegers Flak in de Baltische zee, ten oosten van Denemarken. Het windpark, dat uit twee delen bestaat, is in totaal 600 megawatt sterk en moet tegen 2022 zo’n 600.000 huishoudens van CO2-vrije elektriciteit voorzien. Nu slaan Jan De Nul en groep Smulders de handen in elkaar voor de bouw van twee gigantische funderingen voor die hoogspanningsstations. Terwijl Jan De Nul de betonnen funderingen bouwt op een ponton, zorgt Smulders voor de stalen buizen en platformen die er pal bovenop komen. Die staalconstructies werden afgelopen weekend vanuit Antwerpen naar Oostende verscheept. Nu worden ze op de betonnen funderingen geïnstalleerd.

Huzarenwerk

Een huzarenwerk, legt projectmanager Christopher Derycke van Jan De Nul uit. “De funderingen en stalen constructie hebben samen een gewicht van respectievelijk 10.000 ton, vergelijkbaar met het gewicht van de Eiffeltoren in Parijs, en 8.000 ton. Met een grote kraan worden de staalconstructies op de funderingen gezet. Dat moet zeer nauwkeurig gebeuren, omdat er meer dan 120 gaten zijn die met speciale bouten alles bijeen houden. 150 man is hiermee in de weer.” Dit jaar nog wordt het ponton met de totale constructie over zee naar Denemarken gesleept en ginds geïnstalleerd.

Het is de allereerste keer dat in Oostende een installatieactiviteit wordt uitgevoerd voor een niet-Belgisch windpark. “Deze primeur bewijst dat de Oostense haven alle nodige faciliteiten en voorzieningen in huis heeft om internationaal mee te spelen”, zegt havenwoordvoerster Laure Martroye. “De Belgische offshore windmarkt zit in volle expansie en wij spelen hierin een belangrijke rol als dienstencentrum of service haven. Zowel voor de havenactiviteiten, toeleveranciers als voor lokale tewerkstelling is de markt van windturbines op zee een juiste strategische keuze.” Dat beaamt ook Jan De Nul. “Oostende heeft alle voorzieningen die wij nodig hebben. De kade moet sterk genoeg zijn, en dat was bijvoorbeeld in Zeebrugge niet het geval. De haven van Antwerpen is dan weer te druk en niet diep genoeg voor deze activiteit”, legt Christopger Derycke uit. “Met ons bedrijf hebben we vanuit Oostende ook gewerkt aan het Nobelwindproject. De mensen, kennis en ervaring waren dus aanwezig.” In 2016 telde de haven 1.103 jobs, waarvan 366 in de offshore wind gerelateerde bedrijven.

Uit het Nieuwsblad

zaterdag, 25 november 2017

Het beleid over onze visserijsector in Vlaanderen

     Teveel vissen is niet duurzaam, te weinig vissen is niet rendabel.

 

Het overvalt me telkens dat, als je over de visserij spreekt met mensen die landinwaarts wonen en werken, hoe weinig er notie hebben van de complexiteit van regelgeving waarmee onze reders en vissers tegenwoordig geconfronteerd worden. Als je aan velen vraagt vanwaar het visje komt op hun bord, krijgt je het antwoord: ‘uit de supermarkt zeker?'.

De romantiek van het naar zee trekken en vissen om ten brode is jammer genoeg aan het wegdeemsteren en dit in een steeds versnellend tempo. De regelgeving speelt daar ongetwijfeld haar rol in.

Het Belgisch visserijbeleid staat niet op zichzelf. Het wordt bepaald door het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie. Het is gericht op de instandhouding van de mariene biologische hulpbronnen, zoals vissoorten en schaal- en schelpdieren, en op het beheer van de Europese visserijvloot. Het doel van het Europees GVB is de milieuduurzaamheid op lange termijn in de visserij- en aquacultuuractiviteiten te waarborgen en te zorgen voor positieve economische en sociale effecten voor vissers en de aanpalende bedrijven die van de visvangst afhankelijk zijn kustgemeenschappen. Toch is er voor bepaalde vissoorten sprake van overbevissing. Daardoor komt het visbestand in gevaar, maar ook de visserijsector op vlak van productiviteit. Daarom legt het GVB vangstbeperkingen op om het visbestand op lange termijn in stand te houden. Verder legt het GVB vast in welke gebieden de visserij verboden is teneinde jonge vis en paaivis te beschermen en bepaalt het de normen voor vistuig en de minimumgrootte van gevangen vis. Het is uiteindelijk de Raad van de Europese Unie die, op grond van cijfers en aanbevelingen van de wetenschappers, de vangstmogelijkheden vastlegt evenals de totaal toegestane vangsten (TAC), naargelang de toestand en de productiviteit van de visbestanden. De Totaal Toegestane vangsten worden dan verdeeld. Elke betrokken lidstaat bekomt nationale quota.

 

Doelstellingen voor België

visgronden09-06-2009_klein.png

In 1994 kwam er een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten. Het Vlaams Gewest (nogal logisch) is exclusief bevoegd voor zeevisserij. In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt alleen de sportieve visserij en zoetwatervisteelt (vooral forel) beoefend.

De Belgische vloot werd de afgelopen jaren sterk afgebouwd om de capaciteit (motorvermogen en tonnage) aan te passen aan de vangstmogelijkheden en de rendabiliteit van de sector te verbeteren. België heeft op die manier zijn bijdrage geleverd aan de vermindering van de overcapaciteit van de Europese vloot. De Belgische vloot bestaat uit 65 vaartuigen (waarvan een dertigtal aangekocht en dus eigendom van Nederlanders.  Nederlandse eigendom)die meestal boomkorren gebruiken die geschikt zijn voor de vangst van platvis (tong, schol, tarbot, pladijs…). Uitgedrukt in marktwaarde is tong goed voor een 50% van de totale aanvoer van de Belgische vloot. Verder bestaat de aanvoer uit kabeljauw en 15% schaal- en schelpdieren, vooral garnalen en sint-jakobsschelpen.

 

De visserijgebieden in België bevinden zich voornamelijk in de Noordzee, in het Kanaal, in de Ierse Zee, in de Keltische Zee en (in mindere mate) in de Golf van Biskaje. De totale aanvoer bedraagt ongeveer 20.000 ton. De vangsten worden in België voor het leeuwendeel gelost in de havens van Zeebrugge (55%) en Oostende (25%), de rest voornamelijk in Nederland (15%).

Met de hervorming van het GVB in 2014 zijn er begrenzingen vastgelegd van de vangst hoeveelheden om de soorten te beschermen tegen uitroeiing of mooier gezegd, overbevissing.

Tussen 2015 en 2020 moet de duurzaamheid van alle vissoorten geleidelijk worden bereikt. Men noemt dit een maximale duurzame opbrengst (MDO) . Teveel vissen is niet duurzaam, te weinig vissen is niet rendabel. De MDO is het beste instrument om de visserij zowel duurzaam als rendabel te maken.

teruggooi.jpg

Een andere verworvenheid van de hervorming van het GVB is de geleidelijke afschaffing van de teruggooi in zee, die erin bestaat ongewenste bijvangsten overboord te gooien. Het verbod op teruggooi gaat samen met de invoering van de aanlandingsverplichting van de gevangen vis. Het is immers zo dat ongeveer 25% van de gevangen vis wordt teruggegooid, maar dat hun overlevingskans zeer klein is (wat onze vissers ontkennen. Bijvangsten kunnen bestaan uit vissen van te kleine afmetingen of uit soorten waarvan de vangst verboden is of waarvoor vangstbeperkingen gelden. Om dit soort verspilling tegen te gaan, wordt tussen 2015 en 2019 de verplichting ingevoerd om alle gevangen vis aan land te brengen, behalve wanneer het soorten betreft waarvan de vangst verboden is en de soorten worden gekenmerkt door een hoge overlevingskans na de teruggooi. Op basis van de vaststelling dat een bepaald percentage teruggooi onvermijdelijk is, is België voorstander van de ontwikkeling van selectievere vistuigen en de toepassing van vistechnieken waarbij teruggooi zoveel mogelijk beperkt blijft.

Daarenboven heeft België recht op middelen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij dat voor de periode 2014-2020 over een budget van 6,4 miljard euro beschikt. Met deze middelen kan ons land jonge reders en aquacultuurproducenten helpen en de toepassing van alternatieve en milieuvriendelijke vistechnieken stimuleren.

Op internationaal niveau steunt België het engagement van de Europese Unie om Illegale, Onaangegeven en Ongereglementeerde visserij (IOO) te bestrijden.

IOO-visserij vormt een ernstige bedreiging voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in oceanen en zeeën overal ter wereld en heeft ook ernstige nadelige gevolgen op sociaal en economisch gebied voor vissers die zich wel aan de regels houden. IOO-visserij vormt naar schatting 15% van de visvangst wereldwijd. De Europese Unie publiceert ook een zwarte lijst van vaartuigen en niet-meewerkende landen en legt sancties op aan overtreders.

Moge bovenstaande info wat meer inzicht bieden wat onze vissers beogen en waarmee ze af te rekenen hebben... als wat Europa oplegt realistisch is.

terug.jpeg

donderdag, 23 november 2017

SANCTA CECILIA, patrones van de muzikanten

Heilige Cecilia, patroonheilige van de muzikanten

Uit Kerknet:

 Cecilia leefde volgens de overlevering in de 2de of 3de eeuw in Rome. Als jong meisje legde ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt, aan de ongelovige Valerianus. Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God, met de vraag haar maagdelijkheid te bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te spelen, fluisterde ze haar bruidegom haar vrome voornemen in het oor.

Cecilia wist Valerianus en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijk geloof. Samen hielpen ze families van christenen, die toen door de keizer van Rome werden vervolgd. De broers werden hiervoor gevangengenomen en onthoofd, Cecilia wachtte een even gruwelijk lot: ze werd in een bad kokend water gezet, maar dat overleefde ze. Volgens de overlevering bleef ze zelfs onophoudelijk zingen. Ook de poging om haar te doden met een nekslag slaagde niet. Uiteindelijk stierf Cecilia drie dagen later aan haar verwondingen. Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 overbrengen naar de huidige Sint-Ceciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere.

 

 

 

cecilia.png

images537AAW0N.jpg

 Onder het hoofdaltaar van de basiliek bevindt zich het beroemde beeld van de liggende Sint-Cecilia, gemaakt door Stefano Maderno (1575-1636). Hij maakte het beeld naar hoe Cecilia werd aangetroffen toen in 1599 haar graf werd geopend: vrijwel ongeschonden maar met diepe snijwonden in de hals.

Cecilia werd in de late middeleeuwen de patroonheilige van muzikanten. Ontelbare muziekverenigingen werden naar haar genoemd en talloze composities aan haar opgedragen.

15:22 Gepost door aalmoezenier ter zee in Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, Caritatief, informatief | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

dinsdag, 14 november 2017

WFD - 2017 - Nieuwpoort .....................SAVE THE DATE 21 november 2017

 

World Fisheries Day 2017

Belgium 21 november 

 

affiche worldfisheries day 2017.jpg

741.000 euro Vlaams geld voor onderzoek naar duurzame netten voor ons vissers.

Vlaams minister van Visserij Joke Schauvliege trekt 741.000 euro uit voor onderzoek naar duurzame netten, het zogenaamde combituig dat vooral de bijvangst moet terugdringen. De sector had daar zelf om gevraagd en reageert tevreden. Het combituig, een hoogtechnologisch werktuig dat ongewenste vissen uit de netten kan laten ontsnappen, kan de brandstofkosten drukken, de zeebodem minder beschadigen, en daarnaast wordt ook de bijvangst teruggedrongen. 

10-1200x400_c.jpg

De Vlaamse regering voorziet 741.000 euro voor onderzoek dat de visvangst duurzamer moet maken. "Vanuit de sector nemen we heel wat initiatieven om de milieu-impact te verkleinen”, aldus Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale. “Onderzoek naar het combituig hebben we zelf gevraagd. Een aantal technieken zijn nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht en beschreven, waaronder deze methode.”

Het combituig, een hoogtechnologisch werktuig dat ongewenste vissen uit de netten kan laten ontsnappen of zelfs kan vermijden dat ze daar belanden, kan drie voordelen hebben. Enerzijds kan het de brandstofkosten drukken en dus ook de uitstoot, anderzijds wordt de algemene impact op het ecosysteem verkleind doordat onder meer de bodem minder beschadigd wordt en bovendien wordt ook de bijvangst teruggedrongen. Ongewenste bijvangst moet namelijk weer overboord gegooid worden.

"Het onderzoek is specifiek bedoeld voor de Vlaamse visserij en de Vlaamse visgronden", zegt Bouckaert. "Als de resultaten van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderoek (ILVO) goed zijn, dan hoeft dat niet noodzakelijk een grote kost te betekenen voor onze vloot. Mits enkele kleine aanpassingen kan de methode al toegepast worden. Bovendien hebben vissers nu al tuig om gericht te vissen op bepaalde vissoorten, dit kan er dan bij komen." 

woensdag, 08 november 2017

De Vlaamse visserijsector krijgt door de quotavoorstellen van de EU goed nieuws!!!

Visbakken.jpgDe Europese Commissie heeft haar voorstellen voor de visvangst in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor volgend jaar gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de Commissie onder meer de vangstquota voor verscheidene tongbestanden wil optrekken. Voor de Vlaamse visserijsector, die een flink deel van de omzet uit tong haalt, lijken die voorstellen op het eerste zicht dan ook gunstig nieuws. Een definitieve beslissing valt er na de Visserijraad van 11 en 12 december.

De jaarlijkse Europese vangstquota moeten ervoor zorgen dat vissers voldoende vis kunnen bovenhalen zonder de duurzaamheid van de visbestanden in gevaar te brengen. Volgens de Commissie zijn een aantal van die belangrijke visbestanden aan de beterhand. Zo nemen de tongbestanden in de Noordzee bijvoorbeeld opnieuw in omvang toe. Het maakt dat de Commissie kan voorstellen om de toegestane vangstmogelijkheden voor een aantal bestanden te verhogen. Dat geldt met name in het oostelijke deel van het Kanaal en in de Golf van Biskaje.

In totaal verhoogt de Commissie de quota voor 19 visbestanden, waaronder ook langoustine in de Noordzee en een aantal scholbestanden. Voor 14 bestanden blijven de vangstmogelijkheden stabiel ten opzichte van vorig jaar en voor 25 bestanden wordt het plafond verlaagd. Het gaat dan onder meer over schol in de Keltische Zee. De visserij op aal wordt zelfs helemaal verboden, omwille van de penibele toestand van het bestand. Later dit jaar zal de Commissie ook nog aanvullende quota voorstellen voor die vissers die onder de aanlandingsplicht vallen.

Op 11 en 12 december komen de Europese ministers in Brussel bijeen om de laatste, vaak nachtelijke onderhandelingen over de quota te voeren. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld dat tegen 2020 alle visbestanden op een duurzaam niveau bevist moeten worden.  

dinsdag, 07 november 2017

Menen ze dat nu echt of is het onzin: vissen moeten we verdoven voor we ze doodmaken!!!

Houdt het dan nooit op met die onzin?

 Mogen wij nog wel vis eten? Als het van de radicale dierenrechtenclub zou afhangen in geen geval. Deze mensen willen  dat alle vissen voortaan worden verdoofd voordat we ze doodmaken, in de pan gooien en oppeuzelen. Ja, echt. Vissen lijden pijn volgens die club met de naam ‘Wakker Dier’, en daarom mogen visverwerkers die zielige wilde vissen en kweekvissen niet zomaar doodmaken zonder verdoving.

In het Nederlands dagblad De Telegraaf van vandaag 7/11/17 staat te lezen:

“Wetenschappers hebben ontdekt dat vissen pijn, angst en stress kunnen voelen”, betoogt campagneleider Sjoerd van de Wouw van de dierenorganisatie. “Maak ze daarom fatsoenlijk dood! Vissen kunnen immers niet schreeuwen zoals wij kunnen. De politiek grijpt niet in en daarom doet de sector ook niets. Kweekvis als zalm en paling wordt vaak al door een stroomstoot gedood. Wij vinden dat dat nu ook moet gaan gelden voor alle andere vissoorten.”

Volgens Wakker Dier reageren dode vissen soms nog een uur op pijnprikkels. “En daarom moeten de vissen per direct worden verdoofd.” Het is me wat. Zouden ze bij Wakker Dier weleens naar China zijn geweest? Of een willekeurig ander land op de wereld? Mensen vangen vissen, maken ze dood op de manier die het meest effectief is en verkopen ze dan voor consumptie. Doen we praktisch de hele mensheid al zo.

De visfederatie reageert:

Denken ze nou echt dat de Nederlandse visserswereld zit te wachten op een verplichte verdoving, die klauwen met geld gaat kosten (waardoor niemand nog vis zal kunnen eten in ons land)? Nee, daar zitten ze absoluut niet op te wachten. En terecht. Volgens Guus Pastoor van de Visfederatie is er helemaal geen eenduidig wetenschappelijk bewijs dat er sprake is van ondraaglijk lijden bij vissen. “Sterker nog, het is niet eens duidelijk in welke mate er sprake is van pijn.” En Gerard van Balsfoort uit de visserswereld zegt tegen de krant:

“Wij mogen dit jaar namelijk 80.000 ton haring vangen, dat is ons quotum. Dan hebben we het hier dus over honderden miljoenen van die visjes, die wij stuk voor stuk moeten gaan verdoven? Dat is zo’n arbeidsintensieve en daarmee dure maatregel, dat de vis voor de klant onbetaalbaar wordt. En dat lijkt me niet wenselijk. Ik zie het daarom niet gebeuren.”

Wakker Dier begint meer en meer een verlengstuk van de dierengekkies van de Dierenpartij te worden. Ze streven een vlees- en visloze samenleving na door keihard te lobbyen voor de meest bizarre regeltjes, net zolang tot een linkse minister of staatssecretaris een keer buigt voor de druk. Dan zitten wij met de gebakken peren.

11:26 Gepost door aalmoezenier ter zee in Actualiteit, Bisdom Brugge, informatief, zeevisserijsector | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

zaterdag, 04 november 2017

De Belgische WERELD VISSERIJ DAG gaat dit jaar door in NIEUWPOORT

DE WERELD VISSERIJDAG (WORLD FISHERIES DAY) ,
traditioneel op 21 november,
WORDT DIT JAAR GEORGANISEERD DOOR DE STAD NIEUWPOORT!
In 2016 heeft het Zeemanscentrum van Zeebrugge dit georganiseerd met een bezoek aan de Zeebrugse vismijn en het aanbod van een lekker gebakken visje in het zeemanscentrum.
 
De World Fisheries Day is een gelegenheid om de problemen waarmee de vissers vandaag, en zeker morgen, geconfronteerd worden, te bespreken en om ze een riem onder het hart te steken. De aangeboden film bevat heel wat gespreksstof.
Zie de affiche!
Allen daarheen!!!
Wees welkom!
 

 

12:36 Gepost door aalmoezenier ter zee | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende