zondag, 28 februari 2016

WAT MOET DE VLAAMSE VISSERIJ DOEN OM TE OVERLEVEN?

vader en zoon Savels.pngGedurende de besprekingen en discussie in de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV kwam tot uiting dat de Vlaamse visserij met twee cruciale problemen worstelt die het overleven van de sector op middellange termijn compromitteren.

1 - Instroom in de sector: Wie wil er nog starten in de visserij anno 2016?

Wie wil nog op een vissersvaartuig werken? Wie wil nog reder worden?

Wie vindt investeerders/kredietleveranciers?

2 - Het Vlaamse karakter van de vloot: Hoe zorgen we er voor dat de visserijsector in Vlaamse handen blijft?

Het SALV-secretariaat kreeg de opdracht om de problematiek verder te bestuderen en uit te werken in een kennisdocument.  Het secretariaat bouwde het kennisdocument op rond een 15-tal interviews met experts uit de visserijsector.

Uit de interviews kwamen 8 invalshoeken naar voren waarmee de probleemstelling geduid en aangepakt kan worden: financiering, bemanning, imago, administratie, quota, vistechnieken, visserijgemeenschap en ketenwerking. 

Met dit kennisdocument wijst de raad op de complexiteit van de problematiek. De SALV wenst de inzichten verkregen uit de interviews te delen met alle betrokkenen. Daarnaast vormt dit document voor de raad een basis voor verder advieswerk.

Download of lees door hier op de witte titel te klikken:         

                  Analyse_problematiek-Vlaamse_visserij.pdf

Commentaren

respect voor die mannen in de haven! zijn me toch een partij harde werkers. Vroeger wilde ik ook in de haven werken maar het is er nooit van gekomen.

Gepost door: Erik | donderdag, 24 maart 2016

De commentaren zijn gesloten.