woensdag, 04 mei 2016

De EU geeft goedkeuring aan een voorstel om de arbeidsomstandigheden van vissers te verbeteren

images.png

Na een overeenkomst van de sociale partners over arbeidsomstandigheden in de visserijsector, zet de Europese Commissie de overeenkomst om in een wetgevingsvoorstel voor een richtlijn. In 2013 hebben de Europese sociale partners in de visserijsector een overeenkomst bereikt om de wetgeving van de Unie in overeenstemming te brengen met het "Verdrag inzake arbeid in de visserij" van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uit 2007. Zodra de Raad de richtlijn vaststelt, wordt de overeenkomst tussen de sociale partners uitgevoerd met het oog op een betere bescherming van de vissers in de EU.

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover: "De bescherming van de werknemers en hun welzijn vormt een prioriteit voor de Commissie Juncker. Meer dan 100 000 mensen in de EU zijn in de visserijsector actief, vaak op zee onder moeilijke omstandigheden. Het aantal ongevallen en letsels is soms wel 15 keer hoger dan in andere sectoren. Met het voorstel willen we ertoe bijdragen dat vissers op het werk minder risico's lopen. Het voorstel is gebaseerd op een overeenkomst tussen de Europese sectorale sociale partners en een uitstekend voorbeeld van hun vermogen samen te werken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren."

Volgens Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Visserij en Maritieme Zaken, "voert de EU de wereldwijde strijd tegen illegale visserijactiviteiten aan. Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserijactiviteiten zijn schadelijk voor de gezondheid en veiligheid van vissers. Het voorstel van vandaag zal tot verbetering van de arbeidsomstandigheden van vissers op zee leiden, de prikkel om illegaal te vissen verminderen en een gezonde en duurzame visserijsector waarborgen die voor geschoolde en gekwalificeerde werknemers aantrekkelijk blijft."

De richtlijn voorziet onder meer in minimumvereisten inzake:

-het werk aan boord (bijvoorbeeld minimumleeftijd, medisch certificaat, informatie in de arbeidsovereenkomst)

-arbeidsvoorwaarden (begrenzing van de werktijden, recht op repatriƫring)

-accommodatie en voedsel

-bescherming van de veiligheid en de gezondheid op het werk, met inbegrip van medische zorg aan boord en aan wal

Bovendien zal de omzetting van de overeenkomst tussen de sociale partners in EU-wetgeving er naar verwachting toe leiden dat ook derde landen het Verdrag inzake arbeid in de visserij van de IAO uit 2007 ratificeren. Dit is met name relevant in het kader van de strijd tegen illegale visserij. 

Achtergrond

De Europese visserijsector is de vierde grootste ter wereld. De sector biedt werk aan meer dan 100 000 mensen in de EU. Jaarlijks wordt ongeveer 6,4 miljoen ton vis gevangen. De zeevisserij is een grensoverschrijdende sector die wereldwijd actief is. Bijgevolg zijn vissersvaartuigen die in een lidstaat van de EU zijn geregistreerd of de vlag van een lidstaat van de EU voeren, ook actief buiten de territoriale wateren van de betrokken lidstaat, bijvoorbeeld in wateren onder de jurisdictie van andere lidstaten van de EU en in internationale wateren.

De vissers leven en werken vaak dagenlang aan boord van het vaartuig in moeilijke omstandigheden en met zware apparatuur. Het aantal ongevallen en letsels in de sector is hoog vergeleken met andere sectoren (soms wel 15 keer hoger dan het gemiddelde). De vissers keren niet dagelijks naar huis terug. Bijgevolg zijn ze op hun werkgever aangewezen voor medische zorg aan boord, voedsel, drinkwater en accommodatie.

De IAO heeft in 2007 het Verdrag inzake arbeid in de visserij goedgekeurd. Het verdrag bevat algemene minimumnormen met betrekking tot de leef- en werkomstandigheden van vissers (arbeidsverhouding, minimumleeftijd, werktijden, gezondheid en veiligheid en het recht op sociale bescherming en medische zorg).  

In 2013 hebben de Europese sociale partners een overeenkomst over het verdrag van de IAO gesloten.

11:48 Gepost door aalmoezenier ter zee | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

De commentaren zijn gesloten.