zaterdag, 18 juni 2016

Bericht voor SEA-SUNDAY - 25 juni 2016

              25-juli zeebrugge sea-sunday.jpg

Herderlijk schrijven als een boodschap ter gelegenheid van Zee-zondag (Sea-Sunday 25 juni) aan de zeemanshuizen, hun vrijwillige medewerkers en vrienden

                                        Veglio.jpg

Comfortabel en zacht zetelend in de rustige living, kan men zich moeilijk voorstellen en inschatten hoe ons dagelijks leven  afhankelijk is van de maritieme industrie en de zee.  Je hoeft maar rond te kijken in je huis en je stelt vast dat zelfs de meubels, sommige kledij en ook het fruit in de koelkast , vervoerd werd via schepen die over de ganse wereld vele havens aandoen en 90 % uitmaken van alle vervoerde produkten ter wereld. Grote tankers brengen ons vloeibaar gemaakt gas waarmee we koken. Tankers brengen olie naar de raffinaderijen om deze om te zetten in diesel en benzine voor onze auto’s. In alle landen moeten economisten en regeringen  niet overtuigd worden van het belang van de in- en uitvoer van producten die een zekere welvaart brengen via  de overzeese handel en transport.         

Als we een sterke behoefte voelen om te ontstressen en ontspanning te nemen door een cruise te maken, realiseren we ons nauwelijks dat duizenden zeelieden zich dag en nacht inspannen om ons een comfortabele vakantie te bezorgen. 

Daarnaast is het ons niet ontgaan wat een inspanning zeelieden leveren om vluchtelingen op te vangen en te redden die in zee-onwaardige boten Europa proberen te bereiken.       

Bijna 1.200.000 zeevarenden van alle nationaliteiten ter wereld (velen van hen uit ontwikkelingslanden) aan boord van 50.000 koopvaardijschepen vervoeren bijna 90% van alle soorten goederen. De meedogenloze krachten van de open zee en van de oceanen brengen niet in te schatten risico’s met zich mee voor de vaartuigen én vooral voor de persoonlijke veiligheid van de zeelieden. Dan spreken we nog niet over de blootstelling van zeelieden aan piraterij en andere gewapende overvallen. Er zijn heel wat problemen in een sociale context. Vele bemanningsleden mogen de schepen in de havens niet verlaten om een poos ontspanning te nemen. Vele zeemannen zitten vastgeklonken aan een arbeidsovereenkomst waarbij ze weken en maanden van huis zijn. Vele van hun kinderen groeien op zonder vaderfiguur en de verantwoordelijkheid in de opvoeding van de kinderen komt zwaar op de schouders van de moeders te liggen.

De waardigheid van de zeeman wordt in gevaar gebracht wanneer hij gechanteerd wordt met lange, soms onregelmatige werktijden. Erger nog is dat de uitbetaling van het loon soms maanden wordt uitgesteld en bij faling van de rederij wordt er gewoon niet uitbetaald.

De criminalisering van zeevarenden is een ernstig probleem, een kankergezwel die moet weggesneden worden! Er is nog steeds een niet in te schatten drugtrafiek op zee. Rederijen werken niet of nauwelijks de voorziene veiligheidsvoorschriften uit. Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over duurzaamheid, over de zorg voor de natuur. Toch gebeuren er op zee nog heel wat onduldbare vervuilingen door ongecontroleerd afval in zee te dumpen.    

Aangemoedigd door Paus Franciscus worden de aalmoezeniers en vrijwilligers van het Apostolaat van de zee opgeroepen om "de stem van de werknemers te zijn.” Het Apostolaat van de Zee mag nooit ophouden de verdedigende en beschermende stem te geven aan hen waarvan de mensenrechten geschonden worden  en de arbeidsrechten niet worden gerespecteerd.

Vandaar dat we met aandrang beroep doen op de regeringen en de bevoegde maritieme autoriteiten om steun in de uitvoering van de maritieme arbeidsconventie (MLC) 2006 ILO, in het bijzonder de verordening 4.4 met als doel: Alles in het werk te stellen dat de zeevarenden aan boord van schepen toegang krijgen tot de wal in alle havens waarbij tevens gezorgd wordt voor hun gezondheid, hun welzijn en alle andere noden die zich opdringen.

Tot slot, bij deze gelegenheid van de jaarlijkse viering van Sea Sunday willen we eraan  herinneren dat alle christelijke gemeenschappen en elke indivuduele christen op de hoogte worden gebracht wat de waarde is van het zeevarend beroep en de scheepvaart in het algemeen voor ons dagelijks leven. We willen graag een beroep doen op de bisschoppen, in het bijzonder deze van de maritieme Bisdommen om een liefdevolle aandacht te schenken en steun te bieden voor hen die niet de gewone pastorale zorg kunnen ontvangen."
We uiten in het bijzonder gevoelens van dankbaarheid voor het werk van de zeelieden en stellen hun families onder de moederlijke bescherming van Maria “ Ster der Zee”

 

Cardinal Antonio Maria Vegliò

       President

 

                                                                           

11:06 Gepost door aalmoezenier ter zee | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

De commentaren zijn gesloten.