maandag, 01 augustus 2016

minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld

De minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden werden met ingang van 1 augustus gelijkgeschakeld. Willy Borsus (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en…) noemt dit een ‘historische dag’.

4a32aacc-d777-11e3-9410-0038e2c89a29_original_tablet.jpg

Borsus:  

“Na jaren strijd hebben we eindelijk een volledige gelijkschakeling bereikt van de minimumpensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden. We hebben in verschillende stappen moeten werken, maar deze onrechtvaardigheid is eindelijk hersteld. Het minimaal gezinspensioen bedraagt nu 1.460,45 euro, en voor een alleenstaande gaat het om 1.168,73 euro. Het overlevingspensioen bedraagt 1.150,35 euro. 

De gelijkschakeling van pensioenen komt bovenop andere maatregelen die reeds werden genomen om het sociaal statuut van de zelfstandige op te waarderen. Er is onder meer het overbruggingsrecht , een nieuwe verzekering voor zelfstandigen die om economische redenen hun activiteit noodgedwongen moeten stopzetten; er is de afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor de gepensioneerden, zowel loontrekkenden als zelfstandigen; een nieuwe pensioenberekening; en de uitbreiding van het moederschapsverlof met 4 weken.”

De commentaren zijn gesloten.