dinsdag, 23 augustus 2016

Uitbreidingswerken van het Zwin zijn gestart.

Met een eerste spadesteek door Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege en minister van Infrastructuur Ben Weyts zijn de uitbreidingswerken van het Zwin officieel ingehuldigd. Dat gebeurde maandagmorgen met een plechtigheid in het Nederlandse Retranchement. Het Zwin ondergaat een ingrijpende transformatie. Tegen 2019 zal de Zwinvlakte met 120 hectare groeien, goed voor bijna een verdubbeling van het huidige gebied.

naamloos.png

Er wordt al sinds maart gewerkt, maar recent startten ook de werkzaamheden in de huidige Zwinvlakte waar de ministers Schauvliege en Weyts maandag zand wegschepten. De grond rond de Zwingeul wordt naar het nieuwe deel in de Willem-Leopoldpolder getransporteerd waar een nieuwe dijk zal aangemaakt worden. De oude dijk dateert al van 1872. In de huidige Zwinvlakte zullen de werken duren tot het voorjaar van 2017. In 2019 wordt de oude dijk dan doorbroken en kan de zee zich een weg banen in de Willem-Leopoldpolder. De hoeveelheid grond die de komende jaren wordt afgegraven, is gelijk aan maar liefst 150.000 volle vrachtwagens.

De uitbreiding biedt naar verluidt velerlei voordelen. Uiteraard wordt het natuurgebied groter en dus aantrekkelijker voor fauna en flora. Ook toeristisch-recreatief krijgt het Zwin een extra troef. Zo wordt onder meer op de nieuwe dijk een pad gelegd van vier kilometer voor recreanten. Maar de veranderingen moeten ook de verzilting van de vlakte tegengaan en de kust beschermen voor de zogenaamde 4.000-jarige storm. Kustbescherming neemt een belangrijke plaats in in dit project. Er hangt een prijskaartje van12,7 miljoen euro aan de werken.

"Het Zwin wordt dus niet alleen groter en waardevoller, maar dankzij de nieuwe dijk wordt het achterland ook veiliger", aldus minister Weyts. "Het verbreden en verdiepen van de Zwinmonding en de uitbreiding zijn noodzakelijk om een duurzame toekomst te garanderen voor slikken en schorren", vult minister Schauvliege aan. Bedoeling is de verzanding van het natuurgebied tegen te gaan, hoewel de uitbreiding van het Zwin eerst gemotiveerd werd als een compensatie voor de uitdieping van de Westerschelde.

Voor de landbouwers in de regio is het een harde dobber want de uitbreiding van het Zwin komt neer op een ontpoldering van vruchtbare gronden. Ook vrezen ze het verzilten van omliggende percelen landbouwgrond. Daarom hebben de polderboeren zich onder leiding van dijkgraaf Jean Vandepitte jarenlang verzet tegen de uitbreiding. Steun vonden ze bij burgemeester Leopold Lippens van Knokke en provincieraadslid Bernard De Cuyper. De Associatie Polderboeren Knokke-Heist heeft het verzet uiteindelijk gestaakt omdat een onteigening dreigde.

In Het Laatste Nieuws drukt dijkgraaf Antoine Wijffels van de Oostkustpolder de hoop uit dat de voorgestelde maatregelen effect zullen hebben. "Het huidige Zwin ligt hoger dan de omgeving. Na de uitbreiding zal dat lager liggen en er zal voortdurend zeewater binnenstromen. Door twee grachten rond het Zwin te leggen, één met zout water en daarnaast één met zoet water, willen de specialisten de verzilting oplossen. Maar het blijft een open vraag of het lukt, want zoiets is nog nooit gedaan."

10:06 Gepost door aalmoezenier ter zee in Actualiteit, Apostolaat ter Zee, ecologie, Haven Zeebrugge, informatief, Wetenschappelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

De commentaren zijn gesloten.