donderdag, 03 november 2016

De EC doet een voorstel voor de vangstquota van volgend jaar

Naamloos.jpg

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor de vangstquota voor 2017, de zogenaamde TAC’s (total allowable catches) waarover het in december zal onderhandelen met de lidstaten. Op basis van wetenschappelijk advies stelt de Commissie voor om de bestaande vangstquota voor 42 gezonde bestanden op hetzelfde niveau te houden of te verhogen, en de vangsten voor 28 bestanden waarmee het slecht gesteld is, te verlagen. Later dit jaar zal de Commissie nog een voorstel doen voor een aantal aanvullende quota – de zogenoemde quotatoeslagen – voor de vissers die in 2017 onder de aanlandingsverplichting vallen.

Het vertrekpunt is steeds de zogenoemde maximale duurzame opbrengst, waardoor de visserijsector de maximale hoeveelheid vis kan bovenhalen zonder dat de visbestanden worden aangetast. De Commissie stelt maximale bevissingsniveaus voor op basis van wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). Dit jaar heeft ICES voor 34 bestanden advies uitgebracht. In gevallen waar er onvoldoende gegevens zijn om een juiste raming van de omvang van een bestand te maken, volgt het voorstel van de Commissie het advies van ICES, namelijk dat de TAC met ten hoogste 20 procent wordt verhoogd of verlaagd.

Voor sommige visbestanden stelt de Commissie voor om de TAC’s gevoelig te verhogen. Dat is onder meer en op sommige plaatsen het geval voor zeeduivel, tong, langoustines, horsmakreel, schelvis en heek. Over andere bestanden blijft bezorgdheid bestaan. Zo blijven de kabeljauwbestanden afnemen ten westen van Ierland en in de Keltische Zee, de Golf van Biskaje en de Atlantische wateren rond het Iberisch schiereiland. Ook tong in de Ierse zee is zeer kwetsbaar. Voor wijting ten westen van Schotland worden nulvangsten geadviseerd, terwijl een verlaging van de TAC's voor scharretong en witte koolvis in de Keltische en de Ierse Zee aangewezen lijkt. Voor het Kattegat wordt voorgesteld de scholvangst te beperken. Ook voor zeebaars is het wetenschappelijk advies alarmerend.

"We hebben een duidelijk doel voor ogen: alle bestanden zo snel mogelijk op een gezond en duurzaam niveau brengen om onze visserijsector levensvatbaar te houden”, aldus Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij. “Dat is niet alleen een zaak van de Commissie, maar ook van de belanghebbenden, die hierin een hoofdrol spelen. We stellen vandaag een ambitieus programma voor 2017 voor. Om vooruitgang te boeken, moeten we samen met de vissers, wetenschappers en nationale autoriteiten werken aan reële oplossingen voor economisch rendabele én duurzame visserijen.”

14:02 Gepost door aalmoezenier ter zee in Actualiteit, Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, Haven Nieuwpoort, Haven Oostende, informatief, zeevisserijsector | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

De commentaren zijn gesloten.