maandag, 14 november 2016

CONCERT TEN VOORDELE VAN DE ZEELIEDEN OP ZONDAG 18 DECEMBER OM 16U.

                                   UITNODIGING

save the date - comp.jpg       UITNODIGING

                                                                UITNODIGING

CONCERT TEN VOORDELE VAN DE ZEELIEDEN OP ZONDAG 18 DECEMBER, OM 16U., IN DE SINT                                       DONAASKERK VAN ZEEBRUGGE

Beste vrienden,

Zoals we vroeger reeds aankondigden, komen we hier met meer info betreffende het concert.

Het is de eerste keer in 30 jaar dat we met het ‘Apostolaat ter Zee van het Bisdom aan de kust’, een beroep doen om jullie steun te krijgen voor de werking van het ‘Seamen Centre Zeebrugge’, het enige aan onze kust.

We vragen niet zomaar een geldelijke bijdrage, nee, er staat iets tegenover!

In de donkerste dagen van het jaar is een kerstconcert op haar plaats, maar niet het eerste het beste!!!!  Hét jongerenkoor van de Bulgaarse Nationale Radio, op tournee in ons land, in het bezit van een imposant curriculum (zie verder), brengt ons een hoogstaand concert.

 

foto koor.png

 

Op ‘Sea Sunday’ (10 juli 2016), tijdens het Angelusgebed, getuigde paus Franciscus van zijn bijzondere aandacht aan de zeelui van overal ter wereld in de diverse maritieme sectoren:

images7TOBC0U9.jpg”De samenleving staat bij de zeelui in het krijt in de mate dat wij allemaal van hen afhankelijk zijn voor het transport over zee van alles wat we nodig hebben voor de industrie en de voedselbevoorrading. De levensomstandigheden van zeelui zijn heel erg zwaar en de christelijke- en andere gemeenschappen, in het bijzonder die in de kustgebieden, mogen dat nooit vergeten.
Ze moeten zich blijven inzetten om gevoelig en aandachtig te zijn voor de zorgen en problemen van de zeelui. Daarvoor is destijds het Apostolaat van de Zee opgericht. “

We zouden u dankbaar zijn mocht u deze aankondiging kunnen doorsturen naar de geïnteresseerden uit uw kennissenkring, met een warm hart voor alle zeevarenden!
We hopen jullie te ontmoeten op het concert en de aansluitende receptie in het zeemanscentrum.
Hartelijk dank en tot binnenkort

                              VERDERE INFO

zeemanshuis.jpg


Het Seamen Centre Zeebrugge vzw werd opgericht met als enig doel het welzijn te bevorderen van de zeelieden die kortstondig in de haven van Zeebrugge verblijven. Het zeemanshuis wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle zeelieden zonder onderscheid van ras, taal, godsdienst of politieke overtuiging.
Het zeemanshuis is gelegen in het dorp van Zeebrugge, strategisch tussen de voor- en achterhaven. Het bestuur wenst de missie, de organisatie en het bestuurlijk beheer van het zeemanshuis aan te passen aan de huidige noden (psycho-sociaal-medisch) waarmee zeelieden die onze haven aandoen soms geconfronteerd worden.

Het kinderkoor van de Nationale Bulgaarse Radio
Het Nationaal Bulgaars Radiokoor werd in 1960 opgericht door Prof. Dr. h.c. Hristo Nedyalkov en staat momenteel onder leiding van Venetsiya Karamanova.
Het jongerenkoor kende spoedig een algemene bekendheid door hun optredens voor Radio en TV. Hun grote populariteit zorgt ervoor dat ze in zowat alle Europese hoofdsteden worden uitgenodigd. De bekendste concertzalen gaven staande ovaties aan dit koor dat ook op pedagogisch vlak wereldbekendheid geniet.
Hun programma’s kennen een grote diversiteit. De Bulgaarse koorcultuur gaat hand in hand met een rijk repertorium uit de Europese schatkamer. De muziek ademt een verfijnde muzikaliteit.

Na tientallen concerten in Japan, de Verenigde Staten, Mexico en Cuba, waar ze triomfeerden, kregen ze in het Europese Parlement de bijzondere onderscheiding “Culturele Ambassadeur van de Europese Unie”. Deze titel wordt voorbehouden voor de allerbeste koren in Europa. De dag vóór hun optreden in Zeebrugge verzorgen ze een concert in de kathedraal van Reims (Fr.) en de dag erna zingen ze voor het Europees Parlement in Brussel. Van referenties gesproken!

Dirigente

dirigente.jpgSinds 1978 is Venetsiya Karamanova samen met HristoNedyalkov dirigent van het koor.
Venetsiya Karamanova studeerde aan de beroemde Muziekacademie “Pancho Vladigerov” piano en koordirectie. Sedert 1978 was ze als dirigente verbonden met het BNR kinderkoor en drukte haar stempel op het koor, zowel pedagogisch als muzikaal.
Sedert 2013 is ze ook de artistieke directeur van dit kinderkoor. Zij was professor koorleiding aan de Universiteit “Sv Kliment Ohridski” van Sofia en dirigeerde het studentenkoor van de universiteit. In 2001 werd ze gelauwerd met de prijs van beste dirigent.
In Varna werd ze onderscheiden door het beroemde Internationale Koorfestival en kreeg de prijs van beste dirigente . De minister van cultuur in Bulgarije kende haar de prijs “Gouden Eeuw” toe, een koninklijke onderscheiding die verwijst naar Koning Simeon van Saksen Coburg-Gotha.

Organisatie
Om de organisatie te vergemakkelijken kan men vooraf inschrijven
                                mail: concert4seamen@gmail.com
                    en/of overschrijven op rekening van het seamencentre
                        BE 11 0013 4863 4648 met vermelding ‘concert’.
De kaarten worden bezorgd aan de balie achteraan de Sint Donaaskerk. In de prijs (bij voorintekening wat goedkoper) is er een drankje inbegrepen die na het concert wordt aangeboden in het zeemanscentrum op 150 meter van de kerk.

FLYER

flyer ingescand.jpeg

 

 

De commentaren zijn gesloten.