dinsdag, 21 maart 2017

Zeezegeningen - vissersmissen - herdenkingsvieringen aan de kust in 2017

heist.jpg

De zee geeft, maar de zee 'neemt' ook. Dat moeten we aan de kustbewoners niet uitleggen. Velen hebben aan den lijve ondervonden wat de zee kan doen met mensen, met stranden en zeedijken, en ja, met hele stadsgedeelten. 

Het is goed dat mensen van het binnenland eens vernemen dat er geen enkele traditionele vissersfamilie bestaat waar er niet gedacht wordt aan een grootvader, vader, broer, neef of in welke relatie ook, die op zee het leven liet. 

Zeezegeningen zijn gebedsmomenten waarop aan de Schepper gevraagd wordt om beveiliging van de kustbevolking, om eeuwige rust voor de zielen van zeelieden die, om den brode, op zee het leven lieten.

Wat staat er in 2017 op het programma (voor zoverre we reeds info ontvingen)?

26 februari 2017 KNOKKE-HEIST  (zondag voor Aswoensdag) Om 9u30 plechtige herdenkingsviering voor vissers en zeelieden in de Sint-Antoniuskerk met als thema het ‘Onze Vader’. Deze viering wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist onder leiding van Rik Bonny. Daarna volgt een bloemenhulde aan het zeeliedenmonument.

herald.png

5 maart 2017 ZEEBRUGGE Herdenking  van de slachtoffers met de Herald Of Free Enterprise van 30 jaar geleden. De viering start om 10 u. in de Sint Donaaskerk en wordt gevolgd door een bloemenhulde. 

p en p.png

zeelmonu oost.png

17 april 2017 OOSTENDE (Paasmaandag)

Om 9u30 vissersmis in de Petrus- en Pauluskerk met als thema het ‘Onze Vader'. De muzikale opluistering is in handen van het Brugs koor Bryghia Cantat onder leiding van Reinhilde Uyttendaele en orgelist Peter Ledaine. Daarna wordt er stoet gevormd tot aan het zeeliedenmonument voor een bloemenhulde.

zeebrugge-plan.jpg

30 april 2017 ZEEBRUGGE Om 9u30 is er een herdenkingsviering van de 'Raid op Zeebrugge' beter gekend onder de 'Saint Georges Day' (Dag van Sint Joris). De slachtoffers worden herdacht die in de haven probeerden de uitvalbasis van de Duitse onderzeeërs te vernietigen in WO I. 

bertje.png

25 mei 2017 (O.L.H.-Hemelvaart) NIEUWPOORT BAD Sint-Bernardusplein. Om 10u30 is er de eucharistieviering in de Sint-Bernarduskerk. Aansluitend volgt de zeezegening op het Sint-Bernardusplein. Deze kadert in het weekend ‘Santé aan zee’ en wordt opgeluisterd met poëzie en muziek. Na de zegening biedt het stadsbestuur een gratis drankje en wat gebakken vis aan alle aanwezigen.

nieuwp.png

5juni 2017 (Pinkstermaandag) NIEUWPOORT  Om 10u vissersmis in de verkoophal van de Stedelijke Vismijn met als thema het ‘Onze Vader’. De muzikale opluistering is in handen van het Brugs koor Bryghia Cantat onder leiding van Reinhilde Uyttendaele en de KonKoninklijke Katholieke fanfare Nieuwpoort. Daarna volgt een botenzegening langs de kade en een bloemenhulde aan het vissersmonument

 

zeezegening-wenduine.jpg

5 juni 2017 (Pinkstermaandag) WENDUINE  Kerk (Kerkstraat) 87

Na de plechtige eucharistieviering, die om 9u30 in de parochiekerk van de Heilig Kruisverheffing wordt gehouden, wordt het Heilig Sacrament overgebracht naar het strand aan de Rotonde. Om 10u45 wordt een evocatie opgevoerd van de Legende van het Heilig Kruis, die teruggaat naar de tweede helft van de 16de eeuw. Na een storm werd voor de kust van Wenduine een kruisbeeld opgevist door Blankenbergse vissers. Het beeld zou afkomstig zijn van de vroegere kerk van Wenduine. Het beeld werd door deze vissers op het strand geplaatst maar was ’s anderendaags reeds verdwenen. Een tijd later werd het kruis opnieuw opgevist en door de vissers naar de parochiekerk van Wenduine overgebracht, waar het zich vandaag nog bevindt. Deze legende wordt op zee en op het strand uitgebeeld in een sfeervol totaalspektakel met poëzie en zang. Het gebeuren eindigt met de zegening van de zee, waarna het Heilig Kruis in processie wordt overgebracht naar de parochiekerk. Het dragen van het Heilig kruis is een eeuwenoud privilege, voorbehouden aan Blankenbergse vissers.

westende.jpg

11 juni 2017 WESTENDE Sint-Theresiakapel (Henri Jasparlaan) Om 10u vieren we samen eucharistie in de Sint-Theresiakapel (Henri Jasparlaan). De viering wordt voorgegaan door E.H. Bart Lagrange. Om 11u trekt een parade van folkloristische groepen en het ankerkruis van de kapel naar de Koning Ridderdijk. Daar heeft de zeezegening plaats ter hoogte van de Meeuwenlaan. Afrondend worden er nog snoepjes in de vorm van visjes geworpen.

de panne.jpg

17 juni 2017 DE PANNE Sint-Pieterskerk (Kerkstraat 53) De vissersmis wordt gehouden in het sappige dialect van Bacht’n de Kuupe en andere West-Vlaamse dialecten. Onder het thema ‘Van dieren & mensen’ wordt de verbondenheid tussen mens en dier in de kijker gezet. Wie kent niet de paardenvissers? Gans het vissersbestaan draait om de kennis van het leven in de diepte van de oceaan.Met verhalen en liederen wordt de rijke visserstraditie levend gehouden. De dialectmis kadert in het kermisgebeuren van De Panne Centrum.

opex.jpg

Zondag 18 juni OOSTENDE Sint-Antoniuskerk (Vuurtorenwijk)  Op de eerste zondag na de feestdag van Sint-Antonius is er om 9u30 een vissersmis in de Vuurtorenwijk. Voor de organisatie ervan werkt de Sint-Antoniusparochie samen met het Sint-Antoniuskoor, het kinderkoor, het Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtorenwijk en KW Ibis, de werkgrope Vuurtoren en mensen uit de visserij.

zeez zeeb.png

25 juni 2017 ZEEBRUGGE - Zeezegening Om 9u45 vertrekt de processie aan de Roezemoesschool in de Zusterstraat. Door de straten van Zeebrugge stappen we samen naar het Visserskruis waar er om 11u een eucharistieviering in openlucht is, gevolgd door de zeezegening. Bij slecht weer gaat de viering door in de Sint-Donaaskerk.

21 tot 28 juni gemeenschapshuis van Zeebrugge:  een tentoonstelling over 165 jaar zeevisserij. 

2012-06-16-pannese-vissjchersmesse-068.jpg

2 juli 2017 DE PANNE Gemeentehuis (Zeelaan)  Om 10u30 vertrekt een indrukwekkende optocht met o.a. versierde vaartuigen van de lokale vissersclub ‘De Pannevissers’, figuranten, de Koninklijke Muziekmaatschappij ‘Nu of Nooit’, reuzen en paardenvissers. Nadien op de zeedijk plechtigheid met zee- en botenzegening, huldiging van de op zee gebleven vissers en optreden met vissersliederen van Anneke Bo. Nadien is er gratis bedeling van gebakken vis aan de Rampe.

zeez oostende.png

2 juli 2017OOSTENDE Montgomerykaai Aan het begin van het oud staketsel is er een eucharistieviering met plechtige zegening van de zee en de vissersboten. 

2006-1743_(1).jpg

juli BREDENE Visserskapel/vloedlijn

Tweejaarlijkse zeezegening met Duinenwake. Niet in 2017. Opnieuw in 2018

blankenb.png

2 juli 2017BLANKENBERGE  Staketsel Openluchteucharistieviering om 10u op het strand in het thema ‘Ruim(te) maken’ ter hoogte van de vuurtoren en het staketsel met live uitzending op televisie (één). De viering wordt opgeluisterd door het ‘Brugs Mannenkoor’ o.l.v. Lynn Leterme. Aan het slot van de viering wordt vanop een boot het bloemenkruis in de zee gelegd en de zegen over de zee uitgesproken. Tal van boten laveren voor de kustlijn en vergezellen de boot met de priester tijdens de zeezegening. Als vreugdegebaar na de zegening worden vuurpijlen afgevuurd en klinken de bootstoeters.

lombard.jpg

8 juli 2017 LOMBARDSIJDE  Kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking (Dorpsplein) Om 16u30 wordt in de kerk de rozenkrans gebeden. Om 17u volgt een vissersmis voor de overleden vissers uit de streek van Lombardsijde. Deze mis wordt georganiseerd ter gelegenheid van de noveen van Onze-Lieve-Vrouw van Lombardsijde (van 2 t.e.m. 10 juli). 

oostduin.png

KOKSIJDE  Nadere info bij Hans.Devos@telenet.be

philip heist.png

15 augustus 2017 Sint-Antoniuskerk Knokk-Heist en Zeedijk:  Om 10u is er een plechtige eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk. Na een korte optocht is er aansluitend om 11u20 een evocatie met muziek, choreografie en volkskunst op de zeedijk, ter hoogte van het Vissershuldeplein. Om 12u volgt de zegening van de zee waarna het geheel wordt afgerond met het Visserslied. 

oostduinvismis.png

14 september 2017 OOSTDUINKERKE  Om 9u. vissersmis in de Sint-Niklaaskerk met als thema het ‘Onze Vader’. Daarna hulde aan de IJslandvissers op het ereplein van de overleden vissers aan het Nationaal Visserijmuseum.

naamloos.png

4 november 2017 BLANKENBERGE Om 17u30 is er een plechtige vissersmis in de Sint-Antoniuskerk georganiseerd door de ‘Gemeenzaamheid van O.L.V. van Meetkerke’. Deze viering wordt opgeluisterd door het Sint Rochuskoor van Blankenberge o.l.v. M. Bourdon.

Zeezegeningsgebed (Hans Devos)

De zee spreekt ons van oerkracht.

Het lijkt ons zoveel anders dan water uit de kraan.

Op het strand kan je eindeloos dromen en mijmeren

Genieten van de branding en het ruisen met de wind in je haren.

En op de golven kan je spelevaarten en eindeloos surfen.

Wie van de zee leeft kent zijn rijkdom aan vis en leven

maar ook zijn levensbedreigende kracht in storm en onweer.

Hier brengen we hulde aan die vissers uit ons midden

die het leven lieten op zee bij hun ruwe harde werk.

In het besef dat water en zee meer zijn dan ongevaarlijke romantiek,

vragen wij hier zegen.

 

Uw zegen Heer vragen we over het water van de zee.

Uw zegen, Heer vragen we over het strand

En allen die er genieten van vrije tijd en ontspanning.

Uw zegen, Heer, vragen we over allen die werken op zee.

Uw zegen, Heer vragen we over allen die van de zee leven.

Voor hen die mensen gastvrij onthalen,

Voor hen die aan onze kust zorgen voor veiligheid en ontspanning.

Heer, wees voor ons allen een zegen en laat ons een zegen zijn voor elkaar.

Amen

 

De commentaren zijn gesloten.