vrijdag, 23 juni 2017

“Vlaamse regering blijft investeren in visserij in Oostende”

Bericht van het Vice Kabinet:

ministers.jpg

De afgelopen weken was ongerustheid ontstaan over de herschikking van de dienst zeevisserij van het departement Landbouw en Visserij in Oostende. Ministers Tommelein en Schauvliege benadrukken dat deze ongerustheid onnodig is. ‘Er wordt 17 miljoen euro extra geïnvesteerd in een nieuw gebouw in Oostende voor de onderzoeksdiensten. Er blijft ook een lokaal aanspreekpunt, waar de vissers terecht kunnen voor advies.’

De dienst zeevisserij van het departement Landbouw en Visserij in Oostende wordt herschikt. De onderzoeksdiensten van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) blijven gevestigd in Oostende, voor hen wordt zelfs 17 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw gebouw in de Ankerstraat (samen met het VLIZ en minister Muyters).

ILVO verzamelt wetenschappelijke gegevens over de visbestanden en doet onderzoek naar duurzame vismethodes, zoals selectief vissen. Het instituut werkt hiervoor nauw samen met de vissers en gaat met hen op zee.

Daarnaast blijft er in Oostende ook een aanspreekpunt voor advies over subsidiemogelijkheden in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Zeevisserij, dat mede gefinancierd wordt door minister Schauvliege.

Méér medewerkers beschikbaar voor visserijdossiers

De operationele diensten verhuizen naar het Vlaams Administratief Centrum in Brugge en het beleid wordt gecentraliseerd in Brussel, maar ook daar blijven de mensen steeds beschikbaar voor overleg met de sector. Het doel van deze herlocatie is net om méér medewerkers beschikbaar te stellen voor de visserijdossiers, omdat de landbouwcollega’s die vertrouwd zijn met gelijkaardige dossiers kunnen bijspringen in drukkere periodes.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “In het visserijbeleid zijn contacten en nauwe samenwerking met reders en vissers van groot belang. De sector staat immers voor grote uitdagingen, zowel economisch als wat betreft duurzaamheid. Daarom blijven de medewerkers in de nabijheid van de kust en zullen zij voluit ondersteuning en dienstverlening verzekeren vanuit het nieuwe gebouw in Oostende en het Vlaams administratief centrum in Brugge.”

Vlaams minister Bart Tommelein: “De Oostendse zee- en vissershaven bieden een grote economische meerwaarde voor de kustregio. Visserij-onderzoek zal in de toekomst ook steeds meer gegroepeerd worden in Oostende. We vinden het daarom heel belangrijk om een vlotte regionale dienstverlening te garanderen: er blijft een loket in Oostende waar de vissers terecht kunnen met al hun vragen.”

De commentaren zijn gesloten.