donderdag, 21 september 2017

De Dienst Zeevisserij in Oostende verhuist naar Brugge! ! !

Op 28 september 2017 verhuizen de medewerkers van de dienst Visserij in Oostende naar het Brugse Vlaams Administratief Centrum ‘Jacob Van Maerlant’ (kamgebouw achterkant station). De dienst Visserij waartoe ik behoorde als aalmoezenier (tot aan mijn op pensioenstelling als ambtenaar) zal dusvanaf eind september niet langer gehuisvest zijn in de Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende, maar wel op het volgende adres:

Departement Landbouw en Visserij 

Vlaams Administratief Centrum

Koning Albert I-laan 1.2 bus 101  8200 Brugge

BS-hoofdingang.jpgVanaf 1 oktober 2017 kunt u de dienst Visserij telefonisch bereiken op het nieuwe algemene telefoonnummer 050/24 83 40. Het nieuwe algemene faxnummer is 050/24 76 01.

Toch blijft er in Oostende ook een aanspreekpunt voor het uitreiken van visvergunningen en nieuwe logboeken. Dat aanspreekpunt is gevestigd op het ILVO, Ankerstraat 1, 8400 Oostende in lokaal 4. Het telefoonnummer van het aanspreekpunt is 059/569 830.

Ook de programma manager, dhr. Frans Coussement die optreedt als facilitator voor promotoren van projecten in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme en zaken en Zeevisserij, blijft werkzaam op de Wandelaarskaai in Oostende.

Woordvoerder Landbouw en Visserij Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17 nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50 bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw 

 

De commentaren zijn gesloten.