woensdag, 27 september 2017

WE ZIJN IN DE BEWUSTE VISWEEK

Bewuste+visweekkopie.jpg

Van 25 september tot 1 oktober is het voor de derde keer Bewuste Visweek.

In België nemen grote supermarkten actief deel aan de Bewuste Visweek, onder andere Albert Heijn, Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Lidl, Okay en Spar. Naast de supermarkten doen ook diverse voedingsbedrijven en fastfoodketens mee aan het initiatief.

Die week, georganiseerd door WWF en de onafhankelijke keurmerken MSC en ASC, staat in het teken van duurzame visserij en verantwoorde viskweek. Het overgrote deel van de gemonitorde visbestanden wereldwijd staat onder druk. Uit cijfers van de VN blijkt dat meer dan 31 procent van de commerciële visbestanden overbevist is. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de vissen, maar ook voor het leven in de zee en oceaan. 

Met de Bewuste Visweek willen verschillende organisaties aandacht vragen voor de problematiek. Wie kiest voor vis, schaal- en schelpdieren die duurzaam gekweekt zijn, en dus het ASC- en MSC-keurmerk dragen, kan een verschil maken. Hoe groter de vraag naar vis met dit label, hoe groter de prikkel voor vissers en kwekers om hier rekening mee te houden, zeggen ze. "De keuze voor MSC-gecertificeerde vis heeft sinds 1997 al tot meer dan 1.200 gedocumenteerde en tastbare verbeteringen van de visserij geleid." Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken om visvangst te beperken, minder bijvangst door nieuwe vangsttechnieken en het ontzien van kwetsbare leefgebieden.

 "De grote deelname van de Belgische retail toont dat de markt klaar is voor de omschakeling naar duurzaam en verantwoorde vis en dat de consument hier steeds meer naar vraagt”, zo klinkt het. “Deze campagne wil die omschakeling aanmoedigen en daarmee de verduurzaming van gevangen en gekweekte vis een flinke duw in de rug geven."

09:11 Gepost door aalmoezenier ter zee in Actualiteit, Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, Europese Gemeenschap,, Evenementen, informatief, Pedagogisch, zeevisserijsector | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

donderdag, 21 september 2017

De Dienst Zeevisserij in Oostende verhuist naar Brugge! ! !

Op 28 september 2017 verhuizen de medewerkers van de dienst Visserij in Oostende naar het Brugse Vlaams Administratief Centrum ‘Jacob Van Maerlant’ (kamgebouw achterkant station). De dienst Visserij waartoe ik behoorde als aalmoezenier (tot aan mijn op pensioenstelling als ambtenaar) zal dusvanaf eind september niet langer gehuisvest zijn in de Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende, maar wel op het volgende adres:

Departement Landbouw en Visserij 

Vlaams Administratief Centrum

Koning Albert I-laan 1.2 bus 101  8200 Brugge

BS-hoofdingang.jpgVanaf 1 oktober 2017 kunt u de dienst Visserij telefonisch bereiken op het nieuwe algemene telefoonnummer 050/24 83 40. Het nieuwe algemene faxnummer is 050/24 76 01.

Toch blijft er in Oostende ook een aanspreekpunt voor het uitreiken van visvergunningen en nieuwe logboeken. Dat aanspreekpunt is gevestigd op het ILVO, Ankerstraat 1, 8400 Oostende in lokaal 4. Het telefoonnummer van het aanspreekpunt is 059/569 830.

Ook de programma manager, dhr. Frans Coussement die optreedt als facilitator voor promotoren van projecten in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme en zaken en Zeevisserij, blijft werkzaam op de Wandelaarskaai in Oostende.

Woordvoerder Landbouw en Visserij Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17 nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50 bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw 

 

maandag, 18 september 2017

Grote drugsvondst op de Z.181. Stielbederf en een zware klap voor het imago van onze visserijsector

Uit het weekblad ‘Visserijnieuws:

Er kan niet meer ontkent worden dat Urk strijdt met een drugsprobleem!

z181.pngOp 10 juni heeft de Nederlandse Justitie 300 kilo cocaïne aangetroffen aan boord van de Z.181(Nederlands vaartuig onder Belgische vlag). Vijf personen zijn gearresteerd en voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De FIOD had uit een lopend onderzoek informatie ontvangen dat de Z 181 vrijdagavond vanuit Harlingen was uitgevaren en op de Noordzee vermoedelijk verdovende middelen had opgepikt van een passerend containerschip. De Kustwacht traceerde de Z 181 en de kotter werd onder begeleiding van politie en Douane de haven van Harlingen binnengebracht.

De cocaïne was verpakt in pakketten verdeeld over 13 tassen. Ook vond de FIOD twee rugtassen met zendapparatuur, portofoons en een verrekijker aan boord. De tassen waarin de cocaïne was verpakt waren nog nat, en om sommige zaten touwen en haken. Alles wees er volgens de FIOD op dat ze niet lang daarvoor uit het water waren opgehaald.

Vijf personen werden gearresteerd en zijn in Amsterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft beslist dat de verdachten nog twee weken langer vastgehouden mogen worden.

De vier opvarenden, twee mannen uit Urk, een man uit Montenegro en een man uit Polen, zijn na de grote drugsvondst aangehouden. Vastgesteld is dat zij niet hebben gevist en binnen 24 uur na vertrek uit Harlingen alweer terug waren. Ook een derde man uit Urk, die zich na aankomst meldde als eigenaar, is aangehouden.

Onder leiding van het Landelijk Parket onderzoekt de FIOD de zaak verder. Het OM vindt het opmerkelijk dat de man uit Montenegro niet tot de gebruikelijke bemanning van het schip behoorde. De aangetroffen cocaïne vertegenwoordigt een straatwaarde van naar schatting 10 miljoen euro.

Het verder onderzoek is nog in volle gang. Inhoudelijk wordt deze drugzaak pas volgend jaar behandeld.

 

17:52 Gepost door aalmoezenier ter zee in Actualiteit, Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, informatief, Pedagogisch, sociale problemen, zeevisserijsector | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

De Europese visserijnormen voor visquota in de Noordzee zijn niet haalbaar

naamloos.pngHet Europees Parlement heeft gestemd over meerjarige visserijquota voor de Noordzee, die overbevissing moeten tegengaan en de duurzame visserij moeten bevorden. CD&V en N-VA klagen dat het plan niet aangepast is aan de Vlaamse Noordzeevisserij en willen bijsturingen. Het gestemde meerjarenplan is niet definitief. Er worden nu onderhandelingen aangeknoopt met de lidstaten, waarna het parlement opnieuw mag stemmen over het bereikte compromis. 

Zowel CD&V als N-VA zijn koele minnaars van het meerjarenplan voor de Noordzee. Volgens Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) moet Vlaanderen gebruik kunnen maken van de voorziene uitzondering op de aanlandingsplicht. Die houdt in dat alle vissen die gevangen worden aan land moeten worden gebracht en dus niet mogen worden teruggegooid. "Te kleine vissen, commercieel oninteressante vangst en vis waarvoor de quota werden opgebruikt moeten nu aan land worden gebracht”, zo klinkt het. “In de praktijk betekent dit dat deze vissen allemaal worden vernietigd.”

Om van de uitzondering gebruik te kunnen maken, moet wetenschappelijk kunnen worden aangetoond dat de overlevingskans van de gevangen en vervolgens teruggegooide vis hoog is. Iets wat voor de vissen die door de Vlaamse Noorzeevissers gevangen worden het geval is, zegt Vandenkendelaere. "Het is belangrijk dat vissers en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) verder gaan samenwerken zodat Vlaanderen snel een uitzondering op deze aanlandingsplicht kan bekomen."

Sander Loones (N-VA) heeft tegen het meerjarenplan voor de Noordzee gestemd. "Er wordt te weinig rekening gehouden met het karakter van onze Vlaamse visserij", vindt ook hij. "Er worden onhaalbare eisen gesteld aan onze gemengde visserij, waarbij op meerdere soorten tegelijk wordt gevist. Dat zou een extra klap zijn voor onze vissers, bovenop de onzekerheid van de brexit-onderhandelingen. En dat terwijl vele vissers nu al moeten afhaken."

09:12 Gepost door aalmoezenier ter zee in Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, ecologie, Europese Gemeenschap,, informatief, sociale problemen, zeevisserijsector | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

maandag, 11 september 2017

Nieuw visserijmuseum "THUISHAVEN" ingezegend in Lombardsijde

Van Harte welkom in de 

HAVENSTRAAT 42, LOMBARDSIJDE

 

Oprichter ere-reder en visser

Charles Beuckels 

imagesLUEVFM59.jpg

Bezoek is gratis

aanvraag telefonisch

Tel. 058 24 35 00 -  Mobiel 0475 85 26 59  

 

IMG_1412.JPG

 

IMG_1411.JPG

 

IMG_1417.JPG

Inzegeningsgebed:

 In de naam van de Vader, en de Zoon  en de heilige Geest.

Heer, onze God, schepper van hemel en aarde, mensen met hart en ziel, en hun ganse levensweg verbonden aan de zeevisserij, hebben met veel zorg en ijver, en met een innerlijke drang om het verleden te bewaren, dit huis ingericht. Wat eens begon met een eenvoudig visnetje worden er vandaag, dankzij veel geduld, een verfijnde creativiteit en moedige volharding, specifieke attributen, unieke foto’s en zelfgemaakte scheepsmaquettes ten toon gesteld die bezoekers de gelegenheid biedt om, aangevuld met professionele info van ervaringsdeskundigen, in te schatten wat een vissersleven betekent.

Er is fierheid en romantiek in een vissersleven, maar er is ook veel dramatiek als we denken aan de, tot op vandaag, 499 slachtoffers die op zee het leven lieten sinds het bestaan van ons land. Dit huis moge Uw Geest en inspiratie doen aanvoelen aan de bezoekers, dat het hen duidelijk wordt dat vissen een beantwoording is aan uw goddelijke oproep, zoals we die lezen in de eerste bladzijden van de Bijbel: Heers over de vissen in de zee… Ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt, geef ik jullie en zal jullie tot voedsel dienen.” (Gen.8,9.14) 

Moge de zegen van de Vader, de liefde van de Zoon, vriend der vissers, en de kracht van de heilige Geest, de moederlijke bescherming van Onze Lieve Vrouw, Ster der Zee en de heilige patroons van de vissers, over en in dit museum komen die het verleden wil bewaren voor de huidige en komende generaties. (+) Mogen allen die hier een bezoek brengen, gevoelens van respect en dankbaarheid betuigen voor  de noeste arbeid, het leven en de opofferingen van onze vissers. Amen.

We feliciteren Charles met de opzet van dit museum en wensen hem en zijn medewerkers veel succes toe. D.D.

Geert De Groote? REDER VAN DE Z.98 “OP HOOP VAN ZEGEN” is de nieuwe voorzitter van de Rederscentrale.

geert foto.jpegAfgelopen maandag (4/9) is De Groote (50) benoemd door de Raad van Bestuur van de Reders-centrale, de producentenorgani­satie en beroepsvereniging van de Belgische reders ter zeevisserij, als opvolger van Urbain Wintein.

„Als zoon en kleinzoon van respectievelijk de reders Norbert De Groote en Felix De Groote zat de zee al van kleins af aan in zijn bloed", meldt de Rederscentrale over de nieuwe voorzitter. Sinds eind 2001 is Geert reder van de Z 98 'Op Hoop Van Zegen', die hij destijds overnam van Urbain Wintein.

Marina Lepeirc-Nollet (0 154) blijft aan als ondervoorzitter.

Na de recente verkoop van zijn Z 121 besloot Wintein om zijn functie als voorzitter ter beschik­king te stellen, omdat hij vindt dat een goede voorzitter een directe betrokkenheid met de visserij moet hebben. 

We wensen Geert veel succes toe in deze toch wel verantwoordelijke taak vol grote uitdagingen op internationaal vlak. 

14:31 Gepost door aalmoezenier ter zee in Actualiteit, Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, Haven Nieuwpoort, Haven Oostende, Haven Zeebrugge, informatief, zeevisserijsector | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

donderdag, 07 september 2017

De BREXIT brengt veel onzekerheid onder de vissers!

De Brexit kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse visserij (ook op de Belgische visserij van toepassing). Dit concluderen onderzoekers van Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research. 

ehqsd.png

Belangrijk punt in de Brexit-onderhandelingen is de verdeling van de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Dit is het stuk zee dat zich tot 200 zeemijl (360 kilometer) buiten de kust van het land uitstrekt. Elke Europese lidstaat heeft zijn eigen EEZ en binnen de EU mogen alle lidstaten in dit water vissen. Daarnaast worden de visquota, hoeveel vis er totaal mag worden gevangen, over de landen verdeeld.

De Britse EEZ beslaat een groot deel van de Noordzee en wordt veel bevist door vissers uit onder andere België en Nederland.

‘Met de aankondiging van Brexit heerst er veel onzekerheid onder de vissers over toegang tot de visgronden en hoe de visquota verdeeld zullen worden’, zegt Mike Turenhout van Wageningen Economic Research. Met collega’s zette hij de cijfers op een rij in het tijdschrift EuroChoices.

In totaal zijn er ongeveer 35 Nederlandse schepen, die meer dan de helft van hun inkomsten uit Brits water halen. Op dit moment vangen de Nederlandse pelagische vissers bijna 60 procent van hun haring en makreel in Britse wateren. Voor de kottervissers is dit wat minder: 30 procent van hun vangst komt daar vandaan.

De Nederlandse visvangst is deels afkomstig van zogenoemde ‘vlagkotters’. Dit zijn schepen van Nederlandse eigenaren die vissen onder een buitenlandse vlag. De visveiling op Urk bijvoorbeeld krijgt ruim een kwart van haar vis aangeleverd van Nederlandse vissers die onder Britse vlag varen. Turenhout: ‘Het is nog onduidelijk of dit na Brexit ook mogelijk blijft en of er dan wellicht invoerrechten betaald moeten worden.’

Daar komt bij dat de Nederlandse platvisserij gebruik maakt van een pulstuig, waarmee vis met stroomstootjes wordt gevangen. Deze techniek verbruikt minder brandstof en de vissers kunnen er beter tong mee vangen, die meer oplevert. Maar het Verenigd Koningrijk is geen voorstander van deze techniek en het is de vraag of het pulstuig  na Brexit nog wordt toegestaan. Turenhout: ‘De afgelopen jaren heeft de visserij veel profijt gehad van deze techniek. Als het niet meer wordt toegestaan, moeten de vissers uitwijken en de vraag is waar naartoe.’

Vorig jaar haalden de Nederlandse grote zeevissers 275 miljoen ton vis en schelpdieren binnen, ter waarde van 112 miljoen euro. De kottervisserij was goed voor 84 miljoen ton vis en garnalen, ter waarde van 343 miljoen euro.

10:14 Gepost door aalmoezenier ter zee in Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, informatief, Maritiem Onderwijs, zeevisserijsector | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |