donderdag, 01 februari 2018

Lelijk...maar lekker! Zeeduivel (lotte, staartvis)is opnieuw vis van het jaar

De Vis van het Jaar 2018 is opnieuw de zeeduivel, ook gekend als lotte of staartvis. De VLAM wil met dit initiatief elk jaar een minder bekende Noordzeevis in de kijker plaatsen. Hoewel zijn aanvoer als bijvangst van tong en pladijs vrij groot is, wordt zeeduivel door amper 2 procent van de Belgische gezinnen gegeten.

zeeduivel3.jpg

Het is al de dertigste keer dat de Vis van het Jaar wordt uitgeroepen en de keuze valt al voor de tweede keer op zeeduivel. Hoewel hij in tonnage vrij veel gevangen wordt, tot bijna 500 ton in 2017, ligt hij bij amper 2 procent van de Belgische gezinnen op het bord. Hij is dus nog vrij onbekend bij de Belgische consument, en wordt ook vaak verward met andere vissoorten zoals zeewolf. “Nochtans heeft hij heel wat troeven”, klinkt het. 

Zo wordt zeeduivel het ganse jaar op regelmatige basis aangevoerd. Die aanvoer stijgt bovendien. Er wordt niet gericht op gevist, maar zeeduivel vormt een belangrijke bijvangst (tot 30%) van tong en pladijs, onze belangrijkste doelsoorten. Onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) toont bovendien aan dat het zeeduivelbestand gezond is en nog aangroeit. Er is dus geen gevaar voor overbevissing. De visquota zijn dit jaar dan ook in opwaartse richting bijgesteld.

Zeeduivel wordt hoofdzakelijk gevangen met de boomkor, een visserijtechniek die nogal eens onder vuur ligt omwille van zijn impact op het bodemleven. Om die impact te beperken, hebben de vistuigen volgens VLAM intussen aanpassingen ondergaan. “Dit resulteert in een kleinere milieu-impact op de bodem, een grotere selectiviteit van de doelsoorten en een lager brandstofverbruik”, klinkt het.

 

Zeeduivel is niet de mooiste vis, maar hij is wel lekker en gemakkelijk te bereiden. Hij wordt zonder kop en zonder vel aangeboden, heeft geen graten maar wel een centraal been. Het visvlees is stevig, wat hem geschikt maakt voor BBQ-spiesjes, stoofpotjes, curries, soepen en bouillabaisse. De smaak is zacht zoet, waardoor iedereen hem lust.

12613.jpg

Het komende jaar zal VLAM zeeduivel op verschillende manieren promoten. Via speciaalzaken en verkooppunten worden receptenfolders en een stopmotionvideorecept verspreid, op www.lekkervanbijons.be worden recepten en info geplaatst, en ook bij mediapartners zoals De Madammen en Dagelijkse Kost wordt er aandacht aan besteed. Verder wordt zoals elk jaar een horecawedstrijd georganiseerd voor de verkiezing van de Viskok van het Jaar (2019). In samenwerking met de NorthSeaChefs, Horecavorming Vlaanderen en de Vlaamse visveiling worden tot slot workshops georganiseerd voor leraars en leerlingen van de hotelscholen.

Bron: Belga 

10:06 Gepost door aalmoezenier ter zee in Actualiteit, Bisdom Brugge, informatief, zeevisserijsector | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

woensdag, 31 januari 2018

Pas op! Ecologische regels zullen morgen de pulsvisserij nog verplicht maken. En dan..vlamingen?

Zoals vroeger reeds gemeld stemde het Europees Parlement begin dit jaar  voor een volledig verbod op pulskorvisserij. Dat zette kwaad bloed in Nederland want ruim 80 van hun vaartuigen zijn met een pulskor uitgerust. In Vlaanderen zijn er slechts twee schepen die de techniek gebruiken, om garnalen te vissen. Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) vraagt zich af wat een verbod voor hen zou betekenen, en voor verder onderzoek door ILVO. Het één hangt samen met het ander leert het antwoord van de minister want de twee garnaalvissers maken deel uit van een ILVO-onderzoeksproject. “Als er een verbod komt, moeten we op zoek naar andere oplossingen voor het hoog brandstofverbruik, de hoge teruggooi en de intense bodemberoering door onze visserij”, zegt minister Schauvliege.

b_315976.jpg

De pulskor is geen algemeen aanvaarde vistechniek in de Europese wateren, maar mocht bij wijze van experiment toch worden toegepast. De Nederlandse vissers hebben gretig gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. “Momenteel zijn ruim 80 van hun vaartuigen met een pulskor uitgerust”, weet volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen. Groot was dan ook de ontzetting bij onze Noorderburen toen het Europees Parlement begin dit jaar stemde voor een volledig verbod op de pulskortechniek. De Nederlandse Europarlementsleden Annie Schreijer-Pierink en Jan Huitema hekelen dat protectionisme aan de basis ligt van deze beslissing.

Vermeulen vraagt zich af of een verbod ook vervelende gevolgen zou hebben voor de Vlaamse vissersvloot. Ze spreekt met twee woorden omdat de stemming in het parlement niet betekent dat er onmiddellijk een eind komt aan de pulskorvisserij. Europese Commissie, Europees Parlement en de lidstaten moeten daarover nog tot een akkoord komen. Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor visserij, noemt het belangrijk dat verder kan worden geëxperimenteerd met de pulstechnologie op voorwaarde dat eventuele negatieve effecten, op de visbestanden bijvoorbeeld, ook onderzocht worden “en verder onderzoek niet leidt tot ongelijkheid tussen onze vloot en een vloot uitgerust met pulskor”. De voorsprong die de Nederlandse visserij genomen had op zijn concurrenten ligt met andere woorden niet alleen in Frankrijk maar ook in Vlaanderen gevoelig.

Schauvliege: “We wensen zeker de langetermijneffecten te kennen vooraleer deze techniek op commerciële schaal wordt toegepast zodat, indien nodig, passende randvoorwaarden kunnen worden opgelegd.” De twee Vlaamse garnaalvissers die met de pulskor vissen in de zuidelijke Noordzee maken deel uit van een onderzoeksproject. “De amendementen laten volgens ons wel een opening voor onderzoek met innovatief vistuig om ongewenste vangsten te vermijden.” En stel dat het toch tot een absoluut verbod komt, wat dan? “Andere oplossingen zullen dan gezocht moeten worden voor de drie belangrijkste problemen van onze Vlaamse visserij: een hoog brandstofverbruik, intense bodemberoering door de sleepnetten en een hoge teruggooi van bijvangst die tegenwoordig aan wal moet worden gebracht.”

Met die problemen in het achterhoofd benadrukt de minister dat het kind niet met het badwater weggegooid mag worden. “De kans is groot dat onze visserij binnen afzienbare tijd zal worden geconfronteerd met verdere beperkingen wat toegang tot visgronden betreft, namelijk op die bodems die gevoelig zijn voor verstoring”, zegt Schauvliege. “Onze visserij is vooral actief op stenige bodems die bij uitstek geklasseerd worden als gevoelig. De pulskor biedt hier mogelijkheden, wat trouwens via onderzoek ondertussen is aangetoond.”

vrijdag, 26 januari 2018

Franse vissers blokkeren haven van Calais

 Franse vissers blokkeren haven van Calais uit onvrede met Nederlandse vissers

Bron: Belga

Franse vissers hebben vandaag urenlang de haven geblokkeerd van de noordelijke stad Calais. Ze vragen de Franse overheid zich uit te laten tegen de Nederlandse vissers die aan pulsvisserij doen: vissen met stroomstoten. "We voelen ons in de steek gelaten."

fffrrr.jpg

De vissers blokkeerden de haven zodat slechts één schip per uur de haven van Calais kon verlaten. Normaal zijn er zo'n 36 vertrekken gepland. Veel truckers die naar Calais wilden, werden door de Franse politie omgeleid via provinciale wegen. Ze konden dan naar Groot-Brittannië reizen via de Kanaaltunnel, maar dat leverde heel wat vertraging op.

Ook aan de andere kant van het Kanaal waren er vertragingen. Boten uit Dover vertrokken niet naar Calais. Daar liepen truckers een vertraging van zo'n anderhalf uur op. In de late namiddag beëindigden de vissers hun actie.

Pulsvisserij

De vissers voerden actie omdat ze meer steun van de Franse overheid voor de beroepstak willen. Ze willen vooral druk zetten op hun eigen overheid om pulsvisserij mee te verbieden. Daarbij worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en zo het net in gedreven. De goedkeuring daartoe ligt binnenkort op de onderhandelingstafel van de Raad van ministers van de Europese Unie. De Franse vissers willen dat Frankrijk daar tegen de praktijk stemt.

Pulsvisserij is vooral in Nederland big business. Vele vissers investeerden er de afgelopen jaren in de apparatuur om dat te kunnen doen. Groot was dan ook hun ongenoegen toen het Europese Parlement vorige week tégen de praktijk stemde. Eigenlijk was pulsvisserij altijd al verboden, maar de afgelopen vijf jaar gold er een uitzondering, bij wijze van test. Die wordt nu terug opgeheven. Franse vissers zijn fel gekant tegen de pulsvisserij. Ze vinden het een oneerlijke vorm van concurrentie voor kleinere vissers, die niet konden investeren in de dure apparatuur.

Binnenkort buigen de verschillende ministers van alle lidstaten zich echter nog over de materie. Meteen het startschot voor Nederland om druk uit te oefenen op hun Franse collega's om de praktijk toch toe te staan. Afgelopen weekend overlegde de Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten bijvoorbeeld nog met haar Franse evenknie, tot grote ergernis van de Franse vissers.

ffrr.jpg

maandag, 22 januari 2018

Brugge zet de Goede Week in met een Mattheüspassie van J.S.Bach (kerk St.-Gillis)

Ten voordele van de Stiltehoeve in Moerkerke (Bond Zonder Naam) organiseren we een opvoering van de MT-Passie, op 24 maart, 19u. (deuren 18u30)in de kerk van Sint Gillis.  Save the date      

matpass flyer voorkant.jpeg 

Verdere info:

Elke jaar opnieuw trekt een duizelingwekkend aantal bezoekers naar de concertzalen en de kerken om de Mattëuspassie te horen en te beleven. Voor veel mensen is deze muziek onlosmakelijk aan de Goede Week verbonden. En waarom toch, nu net in de seculiere tijd waarin we leven,  weet Bach zoveel luisteraars in het hart te raken?  Of Is het zoals John Eliot Gardiner zegt ?  .. “ de muziek van Bach heeft de kracht om verdriet te verzachten”

mattpassie flyer achter.jpeg

 

 

 

14:10 Gepost door aalmoezenier ter zee in Actualiteit, Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, Evenementen, informatief | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

uropees akkoord over vangstmogelijkheden visserij in 2018

PERSMEDEDELING  JOKE SCHAUVLIEGE

 

Schauvliege_SNuytten.jpgJoke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deelt mee dat er vanochtend een Europees akkoord over de vangstmogelijkheden van de visserij in 2018 is bereikt.

Elk jaar in december beslist Europa hoeveel vis de verschillende lidstaten het komende jaar mogen opvissen in de verschillende visgebieden. Het doel van de EU-commissie en minister Schauvliege bestaat erin om  de visbestanden verder op een duurzaam niveau te brengen en overbevissing te voorkomen. Ook de Belgische vissers zetten zich actief in voor de verduurzaming van de Noordzee. 
dfhert.pngDe beslissingen van worden onderbouwd door wetenschappelijke adviezen. Uit hun onderzoek blijkt dat de visserijbestanden die belangrijk zijn voor de Belgische visserij, de laatste jaren zijn geëvolueerd naar een duurzaam of bijna duurzaam peil, een trend die de vissers op zee al eerder signaleerden. Waar de bestanden het goed doen, werden de vangstmogelijkheden behouden of opgetrokken. Bij bestanden die het moeilijk hebben, werden de visserijmogelijkheden verlaagd, zodat de vissoort zich kan herstellen.

De bestanden van tong, kabeljauw, rog en pladijs in de Noordzee blijven gezond, dezelfde vangsten kunnen aangehouden worden. Het bestand voor pladijs bevindt zich de afgelopen jaren zelfs op een historisch hoog niveau.


In het Oostelijk deel van het Engels Kanaal herstelt het tongbestand, wat geleid heeft tot een stijging van het quotum met 25%. Hetzelfde geldt voor de Keltische Zee, waar 7% meer tong mag gevangen worden, en in de Golf van Gascogne met een stijging van 6%.

Voor de zeebaars en de paling stelt men het omgekeerde vast: er worden dan ook door alle lidstaten extra maatregelen genomen zodat deze bestanden zich kunnen herstellen. Er werd beslist dat de palingvangst op zee en in riviermondingen verboden wordt in de herfst, wanneer volwassen dieren ongeveer 6.000 kilometer naar de Sargassozee trekken om zich voort te planten.

De minister pleitte bij de Europese Commissie voor meer steun aan jonge starters in de visserij, omdat de sector kampt met een tekort aan opvolging. Zij heeft ook aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen van de Brexit op onze vloot die een groot belang heeft in Britse wateren. 

Joke Schauvliege: “Het behouden van een duurzaam visbestand is belangrijk: bij een gezond bestand wordt van een vissoort niet meer opgevist dan er opnieuw aangroeit. Dankzij de inspanningen van onze vissers door selectief te vissen en door kwetsbare bestanden te beschermen, bereiken wij in de meeste gebieden dit niveau nu reeds. Bij kwetsbare bestanden blijven wij extra voorzichtig en nemen we maatregelen”.

woensdag, 17 januari 2018

Europees Parlement stemt totaalverbod voor het gebruik van de pulsvisserij

Het Europees Parlement heeft zich dinsdag uitgesproken voor een totaalverbod op pulskorvisserij, een techniek waarbij vissen met elektrische impulsen uit de zeebodem worden verjaagd om ze vervolgens gemakkelijker met de sleepnetten te kunnen vangen. De stroomstoten hebben volgens de Europarlementsleden een zware impact op de vissen, die brandwonden, bloedingen en zelfs vervormingen van het skelet riskeren. Er wordt ook opgeworpen dat niet duidelijk is wat de langetermijngevolgen zijn. Uiteindelijk stemde een meerderheid van 402 tegen 232 Europarlementsleden voor een verbod. Onze Noorderburen, die vooroplopen met de vistechniek, doen de stemming af als onverholen protectionisme.

pulskorvisserij2_ILVO.gif

De pulskorvisserij was in de EU al verboden sinds 1998, maar bij wijze van "experiment" konden uitzonderingen op de wetgeving toegestaan worden. Zo kon elke lidstaat in principe tot vijf procent van zijn vloot uitrusten met de technologie. Met name Nederland maakte daar gretig gebruik van. Dankzij een soepele interpretatie van de wetgeving beschikken onze noorderburen over tientallen vissersboten met sleepnetten die elektrische impulsen kunnen uitsturen. Die situatie bleef niet zonder gevolgen voor Vlaamse en Franse vissers die actief zijn op de Noordzee. Ze klagen over minder grote vangsten. "Vlaamse vissers hebben het recht om eerlijk hun boterham te verdienen en mogen niet het slachtoffer worden van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers", klinkt het bij Sander Loones (N-VA).

Open Vld-parlementslid Hilde Vautmans stemde tegen de pulskorvisserij. "Ik ben zeker niet tegen innovatie in de visvangst maar het probleem ligt op dit moment eerder in het gebrek aan afdoende gegevens en bewijs dat deze techniek niet schadelijk is voor onze zeeën en het leven erin", argumenteert ze. "Deze nieuwe techniek staat nog in haar kinderschoenen en is nog niet volledig uitgeklaard." Ook volgens Tom Vandenkendelaere (CD&V) is "pulsvisserij zoals het vandaag bestaat en wordt gebruikt ronduit nefast voor onze Vlaamse vissers". De chrstendemocraat had wel liever een mogelijkheid behouden om wetenschappelijk onderzoek te voeren. Zo wijst hij erop dat de pulsvisserij op korte termijn tot grote efficiëntiewinsten leidt en veel minder brandstof vergt.

Nederlandse Europarlementsleden reageerden ontgoocheld. Veel vissers hebben er immers zwaar geïnvesteerd. "Dit is een ramp voor de Nederlandse visserij. De inkomens van 400 gezinnen komen hierdoor op de tocht te staan", reageert Annie Schreijer-Pierink. De christendemocrate en collega's uit andere fracties beklemtonen dat er met de techniek net duurzaam en efficiënt kan gevist worden. "Andere landen hebben deze methode links laten liggen en schrikken nu van het succes van de Nederlandse vloot. Om die reden en die reden alleen zijn hun Europese parlementsleden gaan lobbyen om deze techniek te verbieden. Helaas met succes", stelt de liberaal Jan Huitema. Volgens het groene parlementslid Bas Eickhout heeft Nederland echter zichzelf in de voet geschoten door veel meer vergunningen af te geven.

Het verhaal is echter niet ten einde. De stemming in het Europees Parlement dient immers als voorbereiding op de onderhandelingen met de lidstaten over de visserijtechnieken. In de Raad willen verschillende landen – waaronder uiteraard Nederland – wél dat pulskorvisserij toegelaten is. Het is dan ook nog maar de vraag of het totaalverbod stand zal houden. De Rederscentrale, die alle vissers en reders in België vertegenwoordigt, wacht voorlopig af. Er bestaan zelfs binnen de sector voor- en tegenstanders, maar op dit moment is geen enkel schip uitgerust met de techniek. "We hebben op andere vlakken aan de duurzaamheid gewerkt en de kosten gedrukt. Zo is de vloot een pak lichter gemaakt en zijn de brandstofprijzen gezakt, waardoor we ook zonder pulkorvisserij goede resultaten boeken", aldus Emiel Brouckaert, directeur bij de Rederscentrale.

Nog volgens Brouckaert vist de vloot voor 40 procent waar pulskorvisserij toegestaan is, "dus in die visgebieden zouden onze vissers er wel baat bij hebben mocht het verbod er komen". Toch is de Rederscentrale niet tegen pulskorvisserij, en ziet de organisatie wel toekomst in de techniek. Daarom wordt meer onderzoek gevraagd naar deze visserijmethodiek, maar ook naar andere technologieën. Visserijonderzoekers, met name bij ILVO, vinden de pulskormethode een efficiënte en milieuvriendelijke vistechniek die de moeite is om verder te bestuderen. Onderzoeker Hans Polet laat er in het VRT-journaal geen twijfel over bestaan dat pulskorvisserij de problemen van sleepnetvisserij kan ondervangen, en daarom op zijn minst experimenteerruimte verdient.

Belga / VRTnws.be

maandag, 18 december 2017

Tomate crevette of garnaalkroket kan vanaf vandaag met DUURZAAM gevangen garnalen

imagesQ1KR1L9B.jpg

Tomate crevette of garnaalkroket kan vanaf vandaag met duurzaam gevangen garnalen, want de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector beschikken voortaan over het MSC-keurmerk. 

Tijdens de meest recente Landbouw- en Visserijraad, waar ook de vangstquotavoor 2018 bekend werden gemaakt, ontving de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector het MSC-duurzaamheidskeurmerk. MSC-certificatie biedt de onafhankelijke bevestiging dat het garnalenbestand gezond is, goed wordt beheerd, en dat er minimale invloed op het overige zeeleven is. De garnalenvloot uit Duitsland, Denemarken en Nederland die onder het keurmerk van MSC mag vissen omvat 440 kotters. Deze garnalenkotters uit drie landen vangen jaarlijks ongeveer 30.000 ton garnalen, ruim 95 procent van de totale garnalenvangst in de Noordzee.

De Belgische garnaalvissers maken nog geen deel uit van de groep MSC-garnaalvissers. Nochtans nemen de Belgen meer dan de helft van de totale Europese consumptie van Noordzeegarnalen voor hun rekening. De garnaalvissers stelden een wetenschappelijk onderbouwd beheerplan op over de landsgrenzen heen. Dit was een uitdaging aangezien elke Europese regelgeving ontbrak: garnalen zijn één van de weinig overgebleven soorten waarvoor nog geen Europese vangstquota bestaan.

De Nederlandse vissers reiken de Belgische garnalenvissers overigens de hand om zich aan te sluiten bij het garnalencertificaat, “op voorwaarde uiteraard dat ze een duurzame manier van vissen kunnen aantonen”. “De vissers hebben hun krachten gebundeld en alles in gang gezet om de natuurimpact van de garnalenvisserij wetenschappelijk te begrijpen en te minimaliseren, om zo het MSC-keurmerk te verkrijgen”, aldus Hans Nieuwenhuis, programmadirecteur van MSC Benelux. “Ik neem mijn pet af voor allen die zich voor dit doel hebben verenigd. Dat geldt overigens ook voor de constructieve betrokkenheid van de natuurorganisaties.” 

11:20 Gepost door aalmoezenier ter zee in Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, informatief | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

zondag, 03 december 2017

De Oostendse haven mogen we in mogelijkheden niet onderschatten!!!

In de haven worden twee gigantische funderingen gebouwd voor de hoogspanningsstations van een Deens offshore windpark. “Deze primeur toont dat de Oostendse haven alle faciliteiten in huis heeft om internationaal mee te spelen”, zegt havenwoordvoerster Laure Martroye.

plat.jpg

Sinds mei bepalen drie grote kranen de skyline van Oostende. Ze staan op de REBO-terminal in de haven en worden ingezet voor de constructie van twee funderingen voor transformatorstations. De stations maken deel uit van het offshore windpark Kriegers Flak in de Baltische zee, ten oosten van Denemarken. Het windpark, dat uit twee delen bestaat, is in totaal 600 megawatt sterk en moet tegen 2022 zo’n 600.000 huishoudens van CO2-vrije elektriciteit voorzien. Nu slaan Jan De Nul en groep Smulders de handen in elkaar voor de bouw van twee gigantische funderingen voor die hoogspanningsstations. Terwijl Jan De Nul de betonnen funderingen bouwt op een ponton, zorgt Smulders voor de stalen buizen en platformen die er pal bovenop komen. Die staalconstructies werden afgelopen weekend vanuit Antwerpen naar Oostende verscheept. Nu worden ze op de betonnen funderingen geïnstalleerd.

Huzarenwerk

Een huzarenwerk, legt projectmanager Christopher Derycke van Jan De Nul uit. “De funderingen en stalen constructie hebben samen een gewicht van respectievelijk 10.000 ton, vergelijkbaar met het gewicht van de Eiffeltoren in Parijs, en 8.000 ton. Met een grote kraan worden de staalconstructies op de funderingen gezet. Dat moet zeer nauwkeurig gebeuren, omdat er meer dan 120 gaten zijn die met speciale bouten alles bijeen houden. 150 man is hiermee in de weer.” Dit jaar nog wordt het ponton met de totale constructie over zee naar Denemarken gesleept en ginds geïnstalleerd.

Het is de allereerste keer dat in Oostende een installatieactiviteit wordt uitgevoerd voor een niet-Belgisch windpark. “Deze primeur bewijst dat de Oostense haven alle nodige faciliteiten en voorzieningen in huis heeft om internationaal mee te spelen”, zegt havenwoordvoerster Laure Martroye. “De Belgische offshore windmarkt zit in volle expansie en wij spelen hierin een belangrijke rol als dienstencentrum of service haven. Zowel voor de havenactiviteiten, toeleveranciers als voor lokale tewerkstelling is de markt van windturbines op zee een juiste strategische keuze.” Dat beaamt ook Jan De Nul. “Oostende heeft alle voorzieningen die wij nodig hebben. De kade moet sterk genoeg zijn, en dat was bijvoorbeeld in Zeebrugge niet het geval. De haven van Antwerpen is dan weer te druk en niet diep genoeg voor deze activiteit”, legt Christopger Derycke uit. “Met ons bedrijf hebben we vanuit Oostende ook gewerkt aan het Nobelwindproject. De mensen, kennis en ervaring waren dus aanwezig.” In 2016 telde de haven 1.103 jobs, waarvan 366 in de offshore wind gerelateerde bedrijven.

Uit het Nieuwsblad

zaterdag, 25 november 2017

Het beleid over onze visserijsector in Vlaanderen

     Teveel vissen is niet duurzaam, te weinig vissen is niet rendabel.

 

Het overvalt me telkens dat, als je over de visserij spreekt met mensen die landinwaarts wonen en werken, hoe weinig er notie hebben van de complexiteit van regelgeving waarmee onze reders en vissers tegenwoordig geconfronteerd worden. Als je aan velen vraagt vanwaar het visje komt op hun bord, krijgt je het antwoord: ‘uit de supermarkt zeker?'.

De romantiek van het naar zee trekken en vissen om ten brode is jammer genoeg aan het wegdeemsteren en dit in een steeds versnellend tempo. De regelgeving speelt daar ongetwijfeld haar rol in.

Het Belgisch visserijbeleid staat niet op zichzelf. Het wordt bepaald door het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie. Het is gericht op de instandhouding van de mariene biologische hulpbronnen, zoals vissoorten en schaal- en schelpdieren, en op het beheer van de Europese visserijvloot. Het doel van het Europees GVB is de milieuduurzaamheid op lange termijn in de visserij- en aquacultuuractiviteiten te waarborgen en te zorgen voor positieve economische en sociale effecten voor vissers en de aanpalende bedrijven die van de visvangst afhankelijk zijn kustgemeenschappen. Toch is er voor bepaalde vissoorten sprake van overbevissing. Daardoor komt het visbestand in gevaar, maar ook de visserijsector op vlak van productiviteit. Daarom legt het GVB vangstbeperkingen op om het visbestand op lange termijn in stand te houden. Verder legt het GVB vast in welke gebieden de visserij verboden is teneinde jonge vis en paaivis te beschermen en bepaalt het de normen voor vistuig en de minimumgrootte van gevangen vis. Het is uiteindelijk de Raad van de Europese Unie die, op grond van cijfers en aanbevelingen van de wetenschappers, de vangstmogelijkheden vastlegt evenals de totaal toegestane vangsten (TAC), naargelang de toestand en de productiviteit van de visbestanden. De Totaal Toegestane vangsten worden dan verdeeld. Elke betrokken lidstaat bekomt nationale quota.

 

Doelstellingen voor België

visgronden09-06-2009_klein.png

In 1994 kwam er een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten. Het Vlaams Gewest (nogal logisch) is exclusief bevoegd voor zeevisserij. In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt alleen de sportieve visserij en zoetwatervisteelt (vooral forel) beoefend.

De Belgische vloot werd de afgelopen jaren sterk afgebouwd om de capaciteit (motorvermogen en tonnage) aan te passen aan de vangstmogelijkheden en de rendabiliteit van de sector te verbeteren. België heeft op die manier zijn bijdrage geleverd aan de vermindering van de overcapaciteit van de Europese vloot. De Belgische vloot bestaat uit 65 vaartuigen (waarvan een dertigtal aangekocht en dus eigendom van Nederlanders.  Nederlandse eigendom)die meestal boomkorren gebruiken die geschikt zijn voor de vangst van platvis (tong, schol, tarbot, pladijs…). Uitgedrukt in marktwaarde is tong goed voor een 50% van de totale aanvoer van de Belgische vloot. Verder bestaat de aanvoer uit kabeljauw en 15% schaal- en schelpdieren, vooral garnalen en sint-jakobsschelpen.

 

De visserijgebieden in België bevinden zich voornamelijk in de Noordzee, in het Kanaal, in de Ierse Zee, in de Keltische Zee en (in mindere mate) in de Golf van Biskaje. De totale aanvoer bedraagt ongeveer 20.000 ton. De vangsten worden in België voor het leeuwendeel gelost in de havens van Zeebrugge (55%) en Oostende (25%), de rest voornamelijk in Nederland (15%).

Met de hervorming van het GVB in 2014 zijn er begrenzingen vastgelegd van de vangst hoeveelheden om de soorten te beschermen tegen uitroeiing of mooier gezegd, overbevissing.

Tussen 2015 en 2020 moet de duurzaamheid van alle vissoorten geleidelijk worden bereikt. Men noemt dit een maximale duurzame opbrengst (MDO) . Teveel vissen is niet duurzaam, te weinig vissen is niet rendabel. De MDO is het beste instrument om de visserij zowel duurzaam als rendabel te maken.

teruggooi.jpg

Een andere verworvenheid van de hervorming van het GVB is de geleidelijke afschaffing van de teruggooi in zee, die erin bestaat ongewenste bijvangsten overboord te gooien. Het verbod op teruggooi gaat samen met de invoering van de aanlandingsverplichting van de gevangen vis. Het is immers zo dat ongeveer 25% van de gevangen vis wordt teruggegooid, maar dat hun overlevingskans zeer klein is (wat onze vissers ontkennen. Bijvangsten kunnen bestaan uit vissen van te kleine afmetingen of uit soorten waarvan de vangst verboden is of waarvoor vangstbeperkingen gelden. Om dit soort verspilling tegen te gaan, wordt tussen 2015 en 2019 de verplichting ingevoerd om alle gevangen vis aan land te brengen, behalve wanneer het soorten betreft waarvan de vangst verboden is en de soorten worden gekenmerkt door een hoge overlevingskans na de teruggooi. Op basis van de vaststelling dat een bepaald percentage teruggooi onvermijdelijk is, is België voorstander van de ontwikkeling van selectievere vistuigen en de toepassing van vistechnieken waarbij teruggooi zoveel mogelijk beperkt blijft.

Daarenboven heeft België recht op middelen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij dat voor de periode 2014-2020 over een budget van 6,4 miljard euro beschikt. Met deze middelen kan ons land jonge reders en aquacultuurproducenten helpen en de toepassing van alternatieve en milieuvriendelijke vistechnieken stimuleren.

Op internationaal niveau steunt België het engagement van de Europese Unie om Illegale, Onaangegeven en Ongereglementeerde visserij (IOO) te bestrijden.

IOO-visserij vormt een ernstige bedreiging voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in oceanen en zeeën overal ter wereld en heeft ook ernstige nadelige gevolgen op sociaal en economisch gebied voor vissers die zich wel aan de regels houden. IOO-visserij vormt naar schatting 15% van de visvangst wereldwijd. De Europese Unie publiceert ook een zwarte lijst van vaartuigen en niet-meewerkende landen en legt sancties op aan overtreders.

Moge bovenstaande info wat meer inzicht bieden wat onze vissers beogen en waarmee ze af te rekenen hebben... als wat Europa oplegt realistisch is.

terug.jpeg

donderdag, 23 november 2017

SANCTA CECILIA, patrones van de muzikanten

Heilige Cecilia, patroonheilige van de muzikanten

Uit Kerknet:

 Cecilia leefde volgens de overlevering in de 2de of 3de eeuw in Rome. Als jong meisje legde ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt, aan de ongelovige Valerianus. Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God, met de vraag haar maagdelijkheid te bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te spelen, fluisterde ze haar bruidegom haar vrome voornemen in het oor.

Cecilia wist Valerianus en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijk geloof. Samen hielpen ze families van christenen, die toen door de keizer van Rome werden vervolgd. De broers werden hiervoor gevangengenomen en onthoofd, Cecilia wachtte een even gruwelijk lot: ze werd in een bad kokend water gezet, maar dat overleefde ze. Volgens de overlevering bleef ze zelfs onophoudelijk zingen. Ook de poging om haar te doden met een nekslag slaagde niet. Uiteindelijk stierf Cecilia drie dagen later aan haar verwondingen. Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 overbrengen naar de huidige Sint-Ceciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere.

 

 

 

cecilia.png

images537AAW0N.jpg

 Onder het hoofdaltaar van de basiliek bevindt zich het beroemde beeld van de liggende Sint-Cecilia, gemaakt door Stefano Maderno (1575-1636). Hij maakte het beeld naar hoe Cecilia werd aangetroffen toen in 1599 haar graf werd geopend: vrijwel ongeschonden maar met diepe snijwonden in de hals.

Cecilia werd in de late middeleeuwen de patroonheilige van muzikanten. Ontelbare muziekverenigingen werden naar haar genoemd en talloze composities aan haar opgedragen.

15:22 Gepost door aalmoezenier ter zee in Apostolaat ter Zee, Bisdom Brugge, Caritatief, informatief | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende